Blog van Gon Een kijkje in de organisatie ‹ terug naar overzicht

Polarisatie, spanningen, plezier en betrokkenheid

17 december 2015

Bent u al een beetje bekomen van dit op z’n einde lopende jaar? Ik nog niet, eerlijk gezegd. Internationale spanningen en terrorisme, het kwam dichtbij. Letterlijk want Parijs was tot tweemaal toe het toneel van een vreselijke reeks aanslagen. Maar ook figuurlijk en mentaal, want natuurlijk hielden deze aanslagen de gemoederen in ons eigen dorp, onze wijk en onze stad bezig. Zelden was ons sociaal werk en jongerenwerk meer op de actualiteit van het wereldnieuws betrokken dan dit jaar. Dat is angstaanjagend soms. Want we zien dat ook hier de polarisatie groeit. Dat sommige mensen mentaal ver van elkaar af staan en erg radicaal denken over ‘de ander’. Dat baart zorgen, creëert onrust en onbehagen. En dat vergroot weer het gevoel van onveiligheid. Het toont anderzijds het enorme belang van het werk van ContourdeTwern, in de haarvaten van de samenleving. Waar de werkelijkheid, soms ook in zijn rauwe gedaante, voorbij komt. En waarin wij er toch vaak in slagen het gesprek op gang te houden zelfs als het geen prettige, begripvolle dialoog is.

De verschrikkelijke oorlogen in het Midden-Oosten brachten voorts een grote stroom mensen naar ons land, onze regio en onze wijk. Zo staat ContourdeTwern opnieuw letterlijk in directe verbinding met mondiale ontwikkelingen. En moeten we op zoek naar antwoorden om in dit gepolariseerde klimaat zowel ruimte te geven aan de opvang voor vluchtelingen als aan negatieve uitspraken van sommige wijkbewoners hierover. Daarnaast moeten ook gewoon de handen uit de mouwen om het hartverwarmend grote aantal vrijwilligers te begeleiden dat iets wil doen om de vluchtelingen te ontvangen, voeden, kleden, spreken, begeleiden, welkom te heten. Met veel indrukwekkende ervaringen en soms fantastische ontmoetingen tot gevolg.

Dit alles doet bijna vergeten dat de gemeenten het afgelopen jaar via een formidabele transitie bezig zijn geweest om de WMO in een nieuwe jas te steken. Er ontstonden sociale teams of wijkteams waar wij soms wel en een andere keer juist geen deel van uitmaken. Waarbij als gevolg van herindicaties en bezuinigingen in de zorg, veel in de richting van ContourdeTwern kwam. Dit vraagt het uiterste van sociaal werkers. Zij moeten alternatieven vinden in het sociale domein, met inzet van vrijwilligers.

De mooie opdracht om een prettige samenleving mee te realiseren, heeft het afgelopen jaar gelukkig vooral veel energie en plezier opgeleverd. Dat is essentieel want succesvol aan de uitdagingen van onze samenleving werken, kun je alleen als je er met z’n allen voor gaat: burgers, vrijwilligers, gemeenten, werkers.

Van dit alles en nog veel meer waar ik hier onmogelijk allemaal over kan berichten, mogen we nu best even uitpuffen. Fijne feestdagen. En voor daarna een goed, gezond en gelukkig 2016!

categorieën: Algemeen

1 reactie

kitty van Tilborg Holon adviesgroep
kitty van Tilborg Holon adviesgroep
11 januari 2016, 18:2

Zorg om zorg
Ik volg met interesse uw blogs. Deel de zorgen en zie de enorme inspanningen van de organisatie voor de blijvende positionering van het belang van de organisatie in het maatschappelijke veld.
Burgerparticipatie, zelfredzaamheid, steeds langer thuisblijven, welzijn nieuwe stijl, langer doorwerken allemaal logische veranderingen maar ook veranderingen die een keerzijde opleveren. Mantelzorgers die langzaam overlopen, maatschappelijke ondersteuning die tussen wal en schip valt,wegbezuiniging van de juiste hulp, organisaties die hun deuren moeten sluiten. Wat wordt er bedoeld met professionalisering? Efficiënter werken, bezuiniging? Of een maatschappelijke transitie?
Minder overheid, meer eigen verantwoordelijkheid en een zorgzame samenleving gaan niet altijd hand in hand.
Een zorgzame samenleving is op veel terreinen geen alternatief voor de professionele ondersteuning in het veld. Participatie...oké! Maar is het een doel of een middel? Is het "kunnen" of "moeten"?
De transitie heeft het afgelopen jaar veel gevraagd van de professionele organisaties in het zorgveld. Zeker geen sinecure.
Uiteindelijk draagt het tastbare contact met het professionele veld in zorg en welzijn voor het grootste deel nog bij aan onze maatschappelijke stabiliteit. Waar we voor moeten waken is dat de "systeem of regel"wereld op den duur geen relatie eer hebben met de doelen van de mensen in de gewone leefwereld.

Ik kan niets anders dan een diepe buiging maken voor de wijze waarop jullie als welzijnsorganisatie in deze transitieperiode in staat zijn om een essentiële positie in te nemen tussen de maatschappelijke ondersteuning en de sociale cohesie.
Gemeentes zijn beleidsmakers en bewakers. Dat moeten ze ook blijven. Laat de formele maatschappelijke participatie over aan de professionals in het veld. Dit is namelijk vooral een kwestie van "verbinden" in de breedste zin van het woord. Namelijk gemeentes hebben de schakel nodig tussen gemeente en individuele burger, een schakel die in staat is om burgers op hun eigen kracht aan te spreken en de omgeving te stimuleren tot het opbouwen van haar eigen kracht. Alleen als we de professionals gebruiken in deze kracht is er sprake van de juiste invulling van participatie en draagt het bij aan het maatschappelijk welzijn.

Ik wens ContourdeTwern en alle professionals en vrijwilligers een maatschappelijk stabiel 2016 toe.

Kitty van Tilborg

Plaats een reactie

Naam
E-mail
Reactie