Blog van Gon Een kijkje in de organisatie ‹ terug naar overzicht

"Het pendelt op en neer, daarin zit de meerwaarde"

5 maart 2015

"Afgelopen vrijdag was de startconferentie van de Academische Werkplaats en de Leerstoel Sociaal Werk, bij Tranzo, van Tilburg University. Wij nemen via Wilma Numans als science practitioner deel aan de werkplaats, en (misschien daarom?) mocht ik in het forum een bijdrage leveren. Daaraan voorafgaand echter een aantal interessante sprekers."

"Mariet Paes, voorheen van de Provinciale Raad Gezondheid, stelde vast: de mens creëert een systeem, maar op een gegeven moment gaat dat systeem het handelen van mensen beperken en ontstaat er bij de mens behoefte een nieuw systeem te creëren. De WMO kan in het kantelpunt waarin we nu zitten, een spil- en kantelpunt vormen voor samenwerking tussen zorg en welzijn. Daarvoor dient wel voldoende ruimte gegeven te worden aan de leefwereld, die nu teveel door de systeemwereld is ingekapseld. Willen de transitie en transformatie een succes worden, dus wil de WMO slagen, dan is er een revival van het sociaal werk nodig. Ware woorden."

Gewoon doen
"Hoogleraar Tine van Regenmortel lichtte het doel van de werkplaats toe. Theorievorming over empowerment verbeteren (to prove) en omgekeerd de praktijk via wetenschappelijke bijdragen verbeteren (to improve). Hoogleraar René Schalk schetste hoe cruciaal het is dat sociaal werkers excelleren in het aangaan van relaties. Ze zijn vakmensen in het vergroten van het menselijk en sociaal kapitaal. Lector Ard Sprinkhuizen stelt met instemming van een teamcoach van Wij Eindhoven, dat de sociaal werker weliswaar generalist genoemd kan worden, maar toch wel degelijk een specialisme heeft. Dat komt tot uiting in het feit dat hij of zij vertrouwen geniet van zowel het systeem als van de burger. Het slaan van die brug is cruciaal. Het afgeven van indicaties vanuit sociale wijkteams moet dan ook niet aanleiding zijn tot een protocol-gestuurd indicatieproces, maar moet betekenen: gewoon doen wat nodig is."

Uitkijken geblazen
"In het forum heb ik aangegeven dat gemeenten niet alleen allemaal een eigen manier hebben om de WMO te implementeren en sociale teams te vormen. Maar dat ze ook niet zo'n sterke neiging hebben de kennis en kunde van de professionals en wetenschappelijke inzichten daarop een sterk stempel te laten drukken. Het is daarom uitkijken geblazen. Er wordt weliswaar gepoogd meer integraal te kijken naar de wijze waarop individuele vragen beantwoord moeten worden, maar het laat vaak de ontwikkeling van het sociale maatschappelijke kapitaal buiten beschouwing."

Het pendelt op en neer
"Hans Boutellier mocht afsluiten met een korte en boeiende samenvatting. De samenleving wordt gekenmerkt door 'complexiteit zonder richting'. Dat biedt ruimte voor burgerkracht, maar hij waarschuwt ook: ook in deze chaotische samenleving bestaan er ordeningsprincipes. Steeds meer mensen raken de weg kwijt, en zonder kennis en vaardigheden ben je niet in staat meerwaarde te leveren in de samenleving. Dan ligt marginalisering dus op de loer. De kernopdracht voor het sociaal werk luidt dan ook: sociale samenhang bevorderen, via inclusiviteit en participatie. Effect daarvan is onder meer dat sociaal werk preventiefuncties heeft ten opzichte van zorg en veiligheid. En kenmerk daarvan is dat het sociaal werk voortdurend balans zoekt tussen een individuele en collectieve oriëntatie. Het pendelt op en neer, daarin zit juist de meerwaarde."

categorieën: Algemeen

3 reacties

linda vd griendt
linda vd griendt
09 maart 2015, 9:33

eens met hans boutellier

Sandra van den Hoogen
Sandra van den Hoogen
09 maart 2015, 13:22

Sociaal werk gaat veel verder dan preventie. We maken het mogelijk dat mensen met elkaar in contact komen en in dat contact 'ontstaat' iets. Het is een voortdurende wisselwerking waarin mensen van elkaar leren en nieuwe inzichten krijgen. Dat bindt. Opmerking nieuwe vrijwilliger tijdens bijeenkomst Voorlezers na een paar gezinsbezoeken " Vroeger dacht ik net zoals mensen uit mijn omgeving, maar ik merk dat ik veranderd ben." Ze heeft nu minder (voor)oordelen. Dat is pas ware transformatie!

Aanvullende tip: Kijk ook eens op TED talks (app) bij Brene Brow, onderzoek naar wat mensen bindt, verbinding.

Albert Rusch
Albert Rusch
10 maart 2015, 8:14

Goede input voor de volgende Raad van Advies Gon! Zoals bekend met als thema: "De veranderingen in de zorg (WMO) voor bedrijven en ContourdetTwern".

Plaats een reactie

Naam
E-mail
Reactie