Actueel Weer open

Aanscherping maatregelen per 28 september

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september zijn er nieuwe maatregelen getroffen en bestaande maatregelen aangescherpt. Dit heeft ook voor onze wijkcentra en buurthuizen consequenties.  

Aantal bezoekers op locatie 

Het aantal bezoekers wat binnen mag zijn is teruggedrongen naar maximaal 30 personen, inclusief kinderen, exclusief personeel. Registreer jezelf bij binnenkomst. Je kunt hiervoor een kaartje invullen, deze liggen bij de voordeur of in de gecompartimenteerde ruimte en worden in de daarvoor bedoelde box gedeponeerd. Het RIVM vraagt hiervoor naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.  

Activiteiten die binnen plaatsvinden gaan door, mits de 1,5 meter in acht genomen kan worden en het aantal bezoekers niet wordt overschreden. Buiten mogen maximaal 40 bezoekers bij elkaar komen, uiteraard ook met inachtneming van de 1,5 meter.  

Vervroegde avondsluiting  

Voor al onze wijkcentra, buurthuizen en MFA's gelden dezelfde regels als in de horeca. Dat betekent; om 21.00 uur gaat het licht aan, er is nog tijd voor een laatste drankje, om 22.00 uur zijn bezoekers weg en gaat de deur op slot. Alle activiteiten mogen dus tot 22.00 uur plaatsvinden. Bezoekers moeten om 22.00 uur het pand hebben verlaten. 

Gebruik van mondkapjes 

Tot op heden worden mondkapjes dringend geadviseerd en nog niet verplicht gesteld. Wij nemen dit dringende advies over. Voor bezoekers (12 +) van onze wijkcentra en buurthuizen is een mondkapje niet verplicht, maar wel een dringend advies. Heb je een mondkapje? Gebruik deze wanneer je langskomt. Heb je (nog) geen mondkapje? Zorg er wel voor dat je de volgende keer wel een mondkapje bij je hebt.     

Communicatie 

Bewoners, bezoekers, groepen of clubs die vragen hebben kunnen contact opnemen met hun contactpersoon of het wijkcentrum of buurthuis (zie hier de lijst met gegevens), of met het AdviesPunt (013 549 86 46). Op de locaties zelf worden de richtlijnen helder gecommuniceerd via deuren, raamposters en flyers. 


------------------------------------------------------------------------------------------