Actueel Weer open

Onze wijkcentra/buurthuizen blijven open voor kwetsbare groepen

Nog minder uit, nog meer thuis, maar we zijn er wel 

De boodschap van onze demissionair premier was stevig: we komen hieruit, we gaan ons leven terugkrijgen! Maar eerst moeten we onszelf nog eens schrap zetten. Door de dreiging van verschillende covid-varianten moeten we ons best gaan doen om de derde golf zo klein mogelijk te houden. Daarom zijn de maatregelen in de lockdown zijn aangevuld.  

ContourdeTwern wil doen wat nodig is voor kwetsbare wijkbewoners en tegelijkertijd vanuit onze voorbeeldrol de maatregelen om het virus te bestrijden en een derde golf te voorkomen maximaal in acht nemen. Dat betekent dat wij de komende tijd ons werk zo inrichten dat zo veel mogelijk medewerkers en bezoekers de ruimte hebben om op tijd, dat wil zeggen vóór ingang van de avondklok, thuis te zijn. 

Het goede nieuws is dat onze buurthuizen en wijkcentra open mogen blijven voor de ondersteuning van kwetsbare groepen. Meer specifiek gaat het over besloten en georganiseerde activiteiten en diensten op afspraak voor sommige ouderen, mensen met een beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid, jeugd en jongeren, uitgevoerd onder leiding van een sociaal werker van ContourdeTwern of een zorgprofessional van een andere zorg- of hulpverleningsorganisatie. Voor iedere locatie is een lijst opgesteld waarop staat over welke activiteiten dat gaat. Bij de programmering houden we uiteraard rekening met de avondklok. 

Alle andere activiteiten en diensten, niet specifiek ter ondersteuning van kwetsbare wijkbewoners, gaan in de tussentijd niet door. 

Wat mag wel?

Onze buurthuizen en wijkcentra zullen, zolang de avondklok geldt, dagelijks uiterlijk om 20:30 uur sluiten. Ze zijn alleen open voor kwetsbare groepen. Als gevolg van alle andere maatregelen is het aantal activiteiten in de avonduren op dit moment al zeer beperkt. Activiteiten die nog wel doorgaan, moeten uiterlijk om 20:00 uur afgelopen zijn.  

Een nieuwe eindtijd van activiteiten, kan gevolgen hebben voor de planning. Neem, indien u hierover vragen heeft, contact op met de centrum-coördinator van uw wijkcentrum. Zij kunnen, binnen de mogelijkheden, meedenken over oplossingen. 

Om te zorgen dat onze medewerkers in het primair proces altijd de mogelijkheid hebben om op pad te gaan, wanneer dat voor hun werk noodzakelijk is, verstrekken wij aan hen een werkgeversverklaring. 

Als dat echt nodig is, kunnen wij nog steeds op huisbezoek komen. Wij komen zoveel mogelijk alleen. 

Hoe zit het met jongeren en jongerenlocaties?

Jongerenlocaties zijn open binnen de geldende regels voor kwetsbare groepen, jongeren vanaf 13 en jongerenwerkers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.  

Ons jongerenwerk R-Newt concentreert de inzet van ambulant werk op de laatste 2-2,5 uur voor ingang van de avondklok. In die periode gaan zij in tweetallen de straat op, gaan zij met jongeren in gesprek en informeren hen zo nodig over de maatregelen. Dat doen zij vanuit hun preventieve rol. 

Na 21:00 uur (ingang avondklok) ligt de focus op onlineactiviteiten. Zo gaat onze dienstverlening door en bieden wij met name jongeren hopelijk ook een positieve reden om binnen te zijn. 

Mondkapjesplicht

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar die zich verplaatst in een publieke binnenruimte. Dus ook in onze wijkcentra en buurthuizen. Als je op je plaats zit, mag je het mondkapje afdoen. 

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met het AdviesPunt. Dit centrale meldpunt is er voor de inwoners uit álle zestien werkgebieden  van ContourdeTwern. Het AdviesPunt is op werkdagen zowel telefonisch als per mail bereikbaar.