Actueel Weer open

Buurtcentra gefaseerd weer open

De buurthuizen en wijkcentra van ContourdeTwern gaan komende weken gefaseerd en op beperkte schaal open. Dit betekent dat we met een aantal mensen (per 1 juli max.100, excl. personeel) binnen mogen zijn en alleen op afspraak. Open inloop en spontaan bezoek zijn nog niet mogelijk; bezoek op afspraak wel. Activiteiten die binnen plaatsvinden gaan langzaamaan van start, net als activiteiten die buiten kunnen plaatsvinden. Binnen kun je sinds kort, binnen bepaalde richtlijnen en op 1,5 meter, weer biljarten, sporten en repeteren met je muziekvereniging.

Nog geen inloop, bezoek alleen op afspraak

De openstelling en invulling van de locaties worden in nauw overleg met de partners en huurders afgestemd. De richtlijnen gelden voor de buurthuizen en wijkcentra in alle gemeenten waarin ContourdeTwern actief is. De volgende maxima gelden per wijkcentrum of buurthuis:  

  • per 1 juli tot 100 personen per locatie, mits de 1,5 meter gehanteerd kan worden. 

De aantallen zijn exclusief medewerkers van ContourdeTwern. Per locatie wordt berekend hoeveel bezoekers kunnen worden ontvangen. De aantallen gelden bovendien alleen als de ruimte groot genoeg is om anderhalve meter afstand tussen bezoekers te kunnen garanderen. 

Gon Mevis, directeur/bestuurder van ContourdeTwern: "We zijn heel blij met de gefaseerde openstelling van onze wijkcentra en buurthuizen: een eerste welkome stap. Maar we beseffen ook dat veel dingen nog niet kunnen. Van alle kanten krijgen we te horen dat bewoners en vaste bezoekers de activiteiten en hun uitvalsbasis in de wijk missen. Dat begrijpen we heel goed. Toch willen we ze vragen nog even geduld te hebben en begrip op te brengen voor de maatregelen die we hebben genomen op basis van de richtlijnen van het RIVM. Als alles goed blijft gaan, kunnen we vanaf 1 juli verdere versoepelingen verwachten. Daar kijken we nu al naar uit."

Toezicht en coördinatie
Vanwege de nieuwe maatregelen heeft iedere locatie van ContourdeTwern een coördinator die toezicht houdt op naleving van de regels en de afstemming van activiteiten. Deze coördinator zorgt er onder meer voor dat er niet te veel mensen tegelijk in het pand zijn, en dat in de ruimten die door ContourdeTwern in gebruik zijn, alleen eigen medewerkers en bewoners met een afspraak binnen zijn. Verder wordt per locatie een aanwezigheidslijst bijgehouden. Die registratie wordt gebruikt om het aantal aanwezigen goed in de gaten te kunnen houden en als verificatiemiddel voor bijvoorbeeld contactonderzoek. 

Alleen op afspraak
ContourdeTwern kan en mag bewoners die geen afspraak hebben en spontaan naar het buurthuis of wijkcentrum komen, niet toelaten. Dat geldt ook voor bewoners die wel een afspraak hebben, maar corona gerelateerde klachten hebben zoals koorts, verkoudheid of hoesten. De coördinator zal deze bewoners vragen op een ander tijdstip terug te komen of gebruik te maken van de digitale of telefonische diensten, zoals het AdviesPunt (013 549 86 46). 

Communicatie
Bewoners, bezoekers, groepen of clubs die vragen hebben over de openstelling kunnen contact opnemen met hun contactpersoon of het wijkcentrum of buurthuis (zie hier de lijst met gegevens), of met het AdviesPunt (013 549 86 46). Op de locaties zelf worden de richtlijnen helder gecommuniceerd via deuren, raamposters en flyers.

Voor een aantal werkgebieden van ContourdeTwern gelden iets afwijkende, op maat gemaakte maatregelen. Daarover wordt in deze werkgebieden apart gecommuniceerd, bijvoorbeeld via Facebook.