Blog van Gon Een kijkje in de organisatie

"Het pendelt op en neer, daarin zit de meerwaarde"

5 maart 2015
"Afgelopen vrijdag was de startconferentie van de Academische Werkplaats en de Leerstoel Sociaal Werk, bij Tranzo, van Tilburg University. Wij nemen via Wilma Numans als science practitioner deel aan de werkplaats, en (misschien daarom?) mocht ik in het forum een bijdrage leveren. Daaraan

“Er is genoeg vitaliteit”

27 januari 2015
"ContourdeTwern ziet zichzelf als het frame van de samenleving. Er wordt veel gesproken over de ‘participatiesamenleving’. Dat roept de vraag op: ‘Wat wordt er van mij verwacht?’ We moeten een balans zoeken tussen kwetsbaarheid, afhankelijkheid enerzijds en eigen kracht en talent anderzijds. Teveel