Blog van Gon Een kijkje in de organisatie

De bedoeling, overheidsbureaucratie en sociale wijkteams

30 mei 2016
Veel van wat wij (maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden) aanpakken, had ooit tot doel het leven een beetje aangenamer, mooier, beter of duurzamer te maken. Na verloop van tijd lijkt die bedoeling te vervagen en onder te sneeuwen onder instrumentele en deeloplossingen. Het boek

Verbinden onder spanning

7 maart 2016
Onze samenleving verandert continu. Dat accepteren we als we vooruitgang boeken: betere wegen, meer welvaart of grotere flatscreen tv’s. Soms leidt verandering ook tot angst; als we op voorhand niet weten of het tot een verbetering leidt. Dan volgt weerstand en verlangen we naar een bepaald (ander)

Polarisatie, spanningen, plezier en betrokkenheid

17 december 2015
Bent u al een beetje bekomen van dit op z’n einde lopende jaar? Ik nog niet, eerlijk gezegd. Internationale spanningen en terrorisme, het kwam dichtbij. Letterlijk want Parijs was tot tweemaal toe het toneel van een vreselijke reeks aanslagen. Maar ook figuurlijk en mentaal, want natuurlijk hielden