Blog van Gon Een kijkje in de organisatie

Verbinden onder spanning

7 maart 2016
Onze samenleving verandert continu. Dat accepteren we als we vooruitgang boeken: betere wegen, meer welvaart of grotere flatscreen tv’s. Soms leidt verandering ook tot angst; als we op voorhand niet weten of het tot een verbetering leidt. Dan volgt weerstand en verlangen we naar een bepaald (ander)

Polarisatie, spanningen, plezier en betrokkenheid

17 december 2015
Bent u al een beetje bekomen van dit op z’n einde lopende jaar? Ik nog niet, eerlijk gezegd. Internationale spanningen en terrorisme, het kwam dichtbij. Letterlijk want Parijs was tot tweemaal toe het toneel van een vreselijke reeks aanslagen. Maar ook figuurlijk en mentaal, want natuurlijk hielden

Een vernieuwd sociaal domein of vermenigvuldiging van lokale bureaucratieën?

10 november 2015
De belangrijke decentralisaties WMO (AwbZ), Jeugdzorg, Participatie en Onderwijs zijn in volle gang. Sterker, ze zijn in een kritieke fase. De afbouw van structuren uit het verleden is vergevorderd. Indicatieorganen als CIZ en Bureau Jeugdzorg zijn vergaand ontmanteld, landelijke budgeten vanuit