Blog van Gon Een kijkje in de organisatie

"Wat is er aan de hand in onze samenleving?"

24 augustus 2017
Terug van vakantie werd ik geïnterviewd over het sociaal werk. De eerste vraag die werd gesteld luidde: Wat vind jij de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van dit moment? Oei, even een erg brede vraag. Op de tast probeerde ik te antwoorden. Er kwamen drie beelden op, aangereikt door het

Jij, of ik? Of wij?

23 november 2016
De uitverkiezing van Donald Trump wordt geduid als een schreeuw om aandacht van ‘de blanke middenklasse’. In de analyses wordt aangegeven dat politici beter moeten luisteren naar het volk. Dat ‘de elite’ het eens moet begrijpen en klachten uit de samenleving serieus moet nemen. Vanochtend had ik een

De bedoeling, overheidsbureaucratie en sociale wijkteams

30 mei 2016
Veel van wat wij (maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden) aanpakken, had ooit tot doel het leven een beetje aangenamer, mooier, beter of duurzamer te maken. Na verloop van tijd lijkt die bedoeling te vervagen en onder te sneeuwen onder instrumentele en deeloplossingen. Het boek