Blog van Gon Een kijkje in de organisatie

Sociaal werker krijgt ruimte en vertrouwen

28 mei 2018
Ik ben een trots mens, al gebruik ik in het algemeen het afgevlakte begrip ‘trots’ liever niet te vaak. Waarom nu wel? We hebben een medewerkersonderzoek gedaan binnen ContourdeTwern, en daarin een uitstekende score behaald. Medewerkers zijn ontzettend betrokken bij onze organisatie. Ze zijn

Stem voor een sterke sociale basis

19 februari 2018
Kent u Sjef van der Klein? Hij werkt in de Tilburgse stadswijk de Reeshof. Hij is een van de drie genomineerden voor de titel Sociaal Werker 2018. En terecht. Dagelijks werkt Sjef aan meer welzijn, gezondheid en geluk voor talloze Tilburgers. Hij organiseert onder meer culturele projecten voor

SCP-rapport: één groot pleidooi voor investeringen in sociaal werk

21 december 2017
Sociaalwerkorganisaties zijn altijd genuanceerd: we leveren ‘een bijdrage’. Daar doen we het mee. Onverstandig, blijkt weer uit het recente rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. ‘De sociale staat van Nederland 2017’ schetst dat het aan de ene kant goed gaat met Nederland. Dat wil zeggen: