Blog van Gon Een kijkje in de organisatie

Is 2019 het kanteljaar?

14 februari 2019
Gaat 2019 het kanteljaar worden in het sociaal domein? Je zou het wensen. De studie van Bredewold e.a. (2018) over de verhuizing van de verzorgingsstaat en het rapport van het CPB (januari 2019) over de niet-intredende daling van zorgkosten, ondanks de inrichting van sociale wijkteams, geven

Het sociale domein, tijd voor kritische vragen

12 september 2018
Ik genoot vorige week van drie onderzoeksbevindingen die met me werden gedeeld. In een bespreking met een onderzoeksteam over maatschappelijke kwetsbaarheid, sprong de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen eruit. Met name van mensen met een psychiatrisch verleden. “Ik heb altijd het gevoel gehad

Sociaal werker krijgt ruimte en vertrouwen

28 mei 2018
Ik ben een trots mens, al gebruik ik in het algemeen het afgevlakte begrip ‘trots’ liever niet te vaak. Waarom nu wel? We hebben een medewerkersonderzoek gedaan binnen ContourdeTwern, en daarin een uitstekende score behaald. Medewerkers zijn ontzettend betrokken bij onze organisatie. Ze zijn