Blog van Gon Een kijkje in de organisatie

“Er is genoeg vitaliteit”

27 januari 2015
"ContourdeTwern ziet zichzelf als het frame van de samenleving. Er wordt veel gesproken over de ‘participatiesamenleving’. Dat roept de vraag op: ‘Wat wordt er van mij verwacht?’ We moeten een balans zoeken tussen kwetsbaarheid, afhankelijkheid enerzijds en eigen kracht en talent anderzijds. Teveel