Wil jij aan de slag bij de meideninloop en speelleerclub in Tilburg-Zuid? terug naar stages

Functie Diverse stageplaatsen sociaal werk Tilburg-Zuid, gebied Trouwlaan/Uitvindersbuurt en Oerle
Werkgebied Tilburg Zuid
Team/afdeling Tilburg Zuid, gebied Trouwlaan/Uitvindersbuurt en Oerle
Uren 16 uur (maandag en dinsdag)
Ingangsdatum Per direct, tot minimaal einde schooljaar 2019
Contactpersoon Edith Herculeijns
Telefoonnummer 013 535 32 55 / 06 573 15 415

Hoofdtaken

Speelleerclubs groep 1&2 van basisschool De Triangel

Het doel van de SLC is het stimuleren van ontwikkeling op sociaal en motorisch gebied met het accent op taal. Door het stimuleren van deze ontwikkelingsgebieden, willen we de overgang van de kleuters naar groep 3 soepeler laten verlopen. De kinderen die bij ons in de groep komen, zijn door de leerkrachten geselecteerd. Zij hebben (bijna) altijd een taalachterstand, waardoor ze eigenlijk nog niet klaar zijn om naar groep 3 te gaan. Kinderen uit groep 2 hebben dus voorrang, en als er plaats over is, kunnen ook kinderen uit groep 1 deelnemen. (De groepsgrootte is ongeveer 12 kinderen per groep.)

 • Je werkt nauw samen met je collega’s.
 • Je bereid om beurten het programma( aan de hand van een format) voor.
 • Je wisselt belangrijke informatie over de kinderen uit met de leerkracht( in overleg met je stagebegeleider).
 • Je houdt een schriftje bij over de leerlingen uit jouw groepje, waarin je vorderingen bijhoudt.
 • Je evalueert met je collega’s na elke bijeenkomst. 
 • Je betrekt ouders zoveel mogelijk bij de activiteiten en het leerproces van hun kind( vergroten ouderbetrokkenheid).


Meideninloop voor meiden van 10 t/m 14 jaar

 • Open inloop voor meiden van 10 tot 14 jaar uit de wijk.
 • Inzetten op weerbaarheid, preventie en het benutten van talenten van de meiden.
 • Observeren en signaleren.
 • Meiden in beeld houden en indien nodig huisbezoeken afnemen.
 • Voorbereiden van een programma en uitzetten van de PR.
 • Maandelijkse activiteit.

Functie-eisen

Je volgt een opleiding hbo social work (CMV), sociale studies, pedagogiek of toegepaste psychologie.

Bijzonderheden

We ondersteunen de mogelijkheid tot het verwerven van de competenties die bij jouw opleiding passen en de mogelijkheid tot het volgen van interne trainingen. Stagetaken worden in onderling overleg vastgesteld. Dit kan gedurende je stagejaar veranderen, dus dit vraagt een flexibele werkhouding. Ook kan er aan je gevraagd worden om een avond of een weekend te werken. 

Informatie

Neem voor meer info contact op met Edith Herculeijns, via 013 535 32 55 of  06 573 15 415 (werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag) of edithherculeijns@contourdetwern.nl. 

Solliciteren

Je kunt via onderstaande button solliciteren. Hoe? Wees creatief!