Zoek een vrijwilligersjob

Vrijwilligersvacaturebank Midden-Brabant

WeHelpen Waalwijk: de plek om hulp te vragen en aan te bieden

Sluit je ook aan!

Waalwijk

'nooit alleen'

Samen bouwen we aan een vitale samenleving met sterke wijken en dorpen, waarin ieder mens een goede start kan maken en iedereen mee kan doen.

Met bewoners voor bewoners in uw buurt

Het team van ContourdeTwern werkt in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Wij bieden ondersteuning en advies aan bewoners die zichzelf willen versterken of die zich inzetten voor mede-inwoners, buren, de buurt en de omgeving. Dit doen wij voor en met iedereen, jong en oud. Bewoners die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken, maar ook voor hen die graag hun talent inzetten voor een ander. We bieden advies en hulp aan bijvoorbeeld bewonersorganisaties, ondersteunen bij opvoedingsvragen, beheren buurthuizen en bemiddelen in burenconflicten.

De volgende diensten zetten wij in om bewoners te ondersteunen in de buurt:

Wijkwerk  
De wijkwerkers van ContourdeTwern bieden ondersteuning bij het opzetten van wijkactiviteiten, hulp bij verbeteringen van de wijk en advies bij leefbaarheidsproblemen.

Opvoedingsondersteuning
ContourdeTwern ondersteunt gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We stellen ouders in staat om de (taal)ontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier. Een opgeleide vrijwilliger komt thuis bij een gezin om samen met de ouder(s) en het kind (tot 7 jaar) spelenderwijs de ontwikkeling te stimuleren. De ouders krijgen handvatten om het spelen zelf over te nemen. Daarnaast zijn er soms momenten waarop het voor een gezin een beetje te veel kan zijn. Momenten waarop (een) ouder(s) wel een maatje kan gebruiken. Ook in deze situaties kunnen de opgeleide vrijwilligers van ContourdeTwern een rol spelen om het overzicht terug te krijgen.

Buurtbemiddeling
Met de hulp van Buurtbemiddeling kunnen buren ruzies en conflicten aanpakken voordat die uit de hand lopen. Getrainde vrijwilligers gaan met de partijen om de tafel zitten om te komen tot afspraken die voor iedereen haalbaar zijn.

Maakt verbindingen

ContourdeTwern werkt voor en door mensen, vanuit de leefwereld van mensen, en ondersteunt mensen om te participeren naar vermogen. ContourdeTwern kan het verschil maken, door er te zijn en zo de weg te wijzen, talenten aan te boren, verbindingen te maken tussen initiatieven, mensen en organisaties en soms hulp te verlenen. Hierdoor kunnen wij een brug slaan naar andere partners in de wijk of het dorp en gemakkelijk de juiste ondersteuning op de juiste plek krijgen. Dit kunnen wij niet alleen. Samen met bewoners, vrijwilligers en met maatschappelijke partners, zetten wij ons in voor de leefbaarheid in de gemeente.

Met vrijwillige inzet

Het hart van een gemeenschap bestaat uit vrijwillige inzet en actief burgerschap. Alles wat we doen, doen we samen met vrijwilligers en bewoners. En we ondersteunen andere organisaties en bedrijven die met vrijwilligers werken. We bieden informatie, advies en scholing en leggen slimme verbindingen met vrijwilligersorganisaties. We houden hierbij rekening met de grote verscheidenheid aan vrijwilligers en initiatieven van actieve burgers.

Vrijwillige inzet
De medewerkers en vrijwilligers van ContourdeTwern kunnen u helpen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Via de Vacaturebank Midden-Brabant kunt u de verschillende vacatures vinden. Komt u er zelf niet uit, of wil u liever een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op via de wij(k)diensten, tel 0416 76 01 60 of kom eens binnen open.

Wij(k)diensten  
Bij Wij(k)diensten, onderdeel van ContourdeTwern, kunt u terecht als u vragen heeft over het wonen, het werken, het omgaan met geld, het opvoeden, het onderhouden van sociale contacten en het zinvol besteden van de vrije tijd. Heeft u een vraag over het gebruik van de Waalwijzer? Of heeft u een probleem maar weet u niet goed wat u ermee aan moet? Samen met een vrijwillige adviseur van de wij(k)diensten kunt u zoeken naar een passende oplossing of ondersteuning. Bij de wij(k)diensten kunt u ook ondersteuning krijgen bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen.

De wij(k)diensten vindt u in BaLade, Bloemenoord en Den Bolder (Waspik).

Openingstijden Wij(k)inloop Balade
Maandag, dinsdag en donderdag 09.00 uur tot 12.00 uur. 

Openingstijden Wij(k)inloop Bloemenoord
Maandag van 14.00-16.00 uur
Woensdag van 19.00-20.30 uur.

Openingstijden Wij(k)inloop Waspik, Den Bolder
Woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur. Telefonisch te bereiken via 06 538 77 623.

Telefonisch spreekuur, Wij(k)diensten 0416 760 160,  maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur. (Wij(k)diensten zijn ook bereikbaar via WhatsApp van maandag tot en met donderdag van 10.00-21.00 uur).

Neem contact op

Heeft u een idee, (hulp)vraag of talent? Wilt u graag meedoen? Neem voor meer informatie contact op met het team van ContourdeTwern in Waalwijk. Klik hier voor de contactgegevens.