Vrijwilligerswerk Vrijwilligersacademie Tilburg

Vrijwilligersacademie Tilburg

Klik hier voor het volledige cursusaanbod.

 

Vrijwilligersacademie Tilburg wil kennis en expertise op het gebied van vrijwilligerswerk en werken met vrijwilligers uitdragen en vergroten. Dit ter bevordering van de kwaliteit van de vrijwilliger en om organisaties te ondersteunen in het werken met vrijwilligers. Zeker in een tijd waarin de plek van de vrijwilliger en het belang van vrijwillige inzet steeds groter worden.

Digitaal platform
Vrijwilligersacademie Tilburg is een digitaal platform voor Tilburg, waar ContourdeTwern en de samenwerkende partners: Bibliotheek Midden-Brabant, Amarantgroep, Impegno, Sportbedrijf Tilburg, de Tilburgse Sportraad, Zorgbelang Brabant, de Wever, GGD Hart voor Brabant en Humanitas, een deel van hun scholingsactiviteiten kenbaar maken en onder de aandacht brengen. Eén overzichtelijk punt waar geïnteresseerde vrijwilligers zich vervolgens voor een cursus, workshop, training of themabijeenkomst kunnen inschrijven. De Vrijwilligersacademie wil een bijdrage leveren aan een breed, gevarieerd en kwalitatief goed scholingsaanbod voor vrijwilligers en op termijn ook voor beroepskrachten.

Naast het aanbieden van deskundigheidsbevordering wil Vrijwilligersacademie Tilburg ook een digitale plek zijn waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten om ervaring en kennis met elkaar te kunnen uitwisselen. Zo blijft de academie op de hoogte van de scholingsbehoeften van vrijwilligers en kan zij hierop inspelen met een aanbod dat hierop aansluit. Gon Mevis, directeur|bestuurder ContourdeTwern: "De Vrijwilligersacademie is een kennisnetwerk en werkt vanuit het principe van kennis delen. Door het ruilen van kennis is er meer samenwerking met en tussen partnerorganisaties. Voor vrijwilligers biedt dit meer kansen voor ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling."

Concreet scholingsaanbod
Voor de totstandkoming van de Vrijwilligersacademie Tilburg is een projectorganisatie opgezet onder regie|coördinatie van ContourdeTwern. In de maand maart werd door de deelnemende partijen een intentieverklaring tot samenwerking getekend. Het concrete en volledige scholingsaanbod van Bibliotheek Midden-Brabant, Amarantgroep, GGD Hart voor Brabant, Zorgbelang Brabant, de Wever, Tilburgse Sportraad, Sportbedrijf Tilburg, Impegno, Humanitas en ContourdeTwern is voortaan hier te vinden.

Academies voor vrijwilligers
Tilburg
Waalwijk
Oisterwijk
Boxtel  

Nuria van Aart vertelt bij Omroep Tilburg over de Vrijwilligersacademie Tilburg.