Vrijwilligerswerk Voor vrijwilligers

Wil jij iets doen voor een bewoner uit jouw wijk? Of wil jij jezelf én iemand die door een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hulp nodig heeft blij maken? Kies dan voor een vrijwilligerscarrière en verander je eigen en andermans leven door samen bijvoorbeeld een uurtje per week op te trekken. Je kunt ook vrijwilligerswerk doen bij een andere organisatie. Klik <hier> voor de vacaturebank Midden-Brabant en zoek een vrijwilligersjob die bij jou past. Mogelijkheden genoeg!

Voor meer informatie nodigen we je graag uit contact met ons op te nemen via het AdviesPunt van ContourdeTwern, 013 549 86 46. Je bent van harte welkom. Of loop eens binnen bij een van onze Steunpunten Vrijwilligerswerk. 

Ben je er nog niet uit wat voor soort vrijwilligerswerk bij je past? Wil je individueel of juist in groepsverband als vrijwilliger aan de slag? Wil je nieuwe talenten ontwikkelen of juist je huidige talent inzetten? Wij helpen je bij je zoektocht naar een passende vrijwilligersbaan. Graag maken wij een afspraak met je om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Stuur een e-mail naar infovrijwilligerswerk@contourdetwern.nl  of kijk onder Steunpunten Vrijwilligerswerk naar de dichtstbijzijnde locatie. Je kunt ook één van de inloopavonden vrijwilligerswerk bezoeken. Wij informeren je tijdens de inloopavonden graag over de diverse mogelijkheden om je als vrijwilliger in te zetten. 

Ik ben vrijwilliger bij ContourdeTwern

We zijn heel blij met jouw inzet als vrijwilliger bij onze organisatie. Mede dankzij jouw hulp kunnen we onze dienstverlening en taken op een positieve en maatschappelijke wijze uitvoeren. 

Een goed vrijwilligersklimaat draagt bij aan een krachtige samenleving, waarin zelfredzaamheid en eigen kracht van bewoners wordt bevorderd. ContourdeTwern ondersteunt dat door de vrijwilligers optimaal te begeleiden en te faciliteren. Bij ContourdeTwern werken beroepskrachten en vrijwilligers samen. Iedereen telt mee, iedereen doet mee. Klik <hier> voor de visie op het samenwerking met vrijwilligers. 

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersbeleid is personeelsbeleid voor vrijwilligers. Het regelt allerlei zaken, stelt voorwaarden, legt afspraken vast en benoemt de middelen die worden ingezet. Hierdoor komen vrijwilligers tot hun recht en kunnen zij hun eigen doelen nastreven. En ook de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. Klik <hier> voor het handboek voor vrijwilligers van ContourdeTwern. Of lees de flyer 'Hartelijk welkom als vrijwilliger bij ContourdeTwern'.

Vrijwilligersovereenkomst
ContourdeTwern maakt duidelijke afspraken met vrijwilligers. Zo weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Afhankelijk van het soort vrijwilligerswerk worden zaken mondeling besproken en/of schriftelijk vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Het gaat bijvoorbeeld over privacy, vergoedingen, verzekeringen en deskundigheidsbevordering. Door het aangaan van deze ‘verplichtingen' gaat natuurlijk niet het karakter van het vrijwilligerswerk verloren. Maar hierdoor willen wij laten zien dat het geen vrijblijvendheid is, omdat de klant vaak wel (gedeeltelijk) afhankelijk is van jouw hulp als vrijwilliger!

Aanbod deskundigheidsbevordering
Wij vinden het belangrijk om onze vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk. Naast persoonlijke begeleiding kun je als vrijwilliger ook gebruik maken van  één van de workshops, themabijeenkomsten en cursussen. Wil je meer weten, bel of mail ons.