Loon op Zand

Iedereen telt mee, iedereen doet mee

Samen bouwen we aan een vitale samenleving met sterke wijken en dorpen waarin ieder mens een goede start kan maken en iedereen mee kan doen.

Met bewoners voor bewoners in uw buurt

Het team van ContourdeTwern werkt in Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer. Wij bieden ondersteuning en advies aan bewoners die zichzelf willen versterken of die zich willen inzetten voor mede-inwoners, buren, de buurt en de omgeving. Dit doen wij voor en met iedereen. Voor jong en oud, voor bewoners die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken, maar ook voor bewoners die graag hun talent inzetten voor een ander. We bieden advies en ondersteuning aan bijvoorbeeld bewoners- en vrijwilligersorganisaties, ouders en kinderen, jeugd en jongeren.

De volgende diensten zetten wij in om bewoners te ondersteunen in de buurt:

Sociaal werk | Jongerenwerk
De sociaal werkers van ContourdeTwern bieden ondersteuning bij het opzetten van wijkactiviteiten, hulp bij verbeteringen van de wijk en advies bij leefbaarheidsproblemen. De sociaal werkers van ContourdeTwern zijn actief in de sociale wijkteams van gemeente Loon op Zand en helpen samen met de verschillende partners bewoners in de wijk op weg. Vanuit het wijkteam trekken de sociaal werkers erop uit. Bewoners kunnen bij hen terecht voor ondersteuning of vragen over het wonen, het werken, het omgaan met geld, het opvoeden, het onderhouden van sociale contacten en het zinvol besteden van de vrije tijd.

Jongerenwerk 
R-Newt is het jongerenwerk van ContourdeTwern. Bij de verschillende jongerenwerkers kun je terecht als je je talenten wilt ontwikkelen of activiteiten voor jongeren wilt organiseren. En ben je in de problemen geraakt? Dan helpen wij je op de weg terug. Het jongerenwerk zet zich in om contacten te maken op straat, op school, in de verschillende jongerencentra en in de buurt.

Taalontwikkeling
ContourdeTwern stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. We stellen ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen tussen 2 en 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel in het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven.

Daarnaast versterken we het partnerschap tussen school en ouders. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen én versterken.

Maakt verbindingen

ContourdeTwern werkt voor en door mensen, vanuit de leefwereld van mensen, en ondersteunt mensen om te participeren naar vermogen. ContourdeTwern kan het verschil maken door er te zijn en zo de weg te wijzen, door talenten aan te boren, door verbindingen te maken tussen bewonersinitiatieven, mensen en organisaties en soms door hulp te verlenen. Hierdoor kunnen wij een brug slaan naar andere partners in de wijk of het dorp en gemakkelijk de juiste ondersteuning op de juiste plek krijgen. Dit kunnen wij niet alleen. Samen met bewoners, vrijwilligers en maatschappelijke partners zetten wij ons in voor de leefbaarheid in de gemeente.

De medewerkers van ContourdeTwern werken in verschillende netwerken. Zo maakt ContourdeTwern deel uit van de verschillende (Sociale) Wijkteams binnen Loon op Zand. In deze netwerken komen signalen binnen en krijgen bewoners een steuntje in de rug als zij dit nodig hebben.

Met vrijwillige inzet

Het hart van een gemeenschap bestaat uit vrijwillige inzet en actief burgerschap. Alles wat we doen, doen we samen met vrijwilligers en bewoners. Ook ondersteunen we andere organisaties en bedrijven die met vrijwilligers werken. We bieden informatie, advies en scholing en leggen slimme verbindingen met vrijwilligersorganisaties. We houden hierbij rekening met de grote verscheidenheid aan vrijwilligers en initiatieven van actieve burgers.

Vrijwillige inzet
De medewerkers en vrijwilligers van ContourdeTwern kunnen u helpen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Via de Vacaturebank Midden-Brabant kunt u de verschillende vacatures vinden. Komt u er zelf niet uit, of wil u liever een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op via 0416-280 280 of kom eens binnenlopen in ons kantoor aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel.

Neem contact op

Heeft u een idee, (hulp)vraag of talent? Wilt u graag meedoen? Neem voor meer informatie contact op met het team van ContourdeTwern in Loon op Zand. Klik hier voor de contactgegevens.