Steunpunten Vrijwilligerswerk

Klik hier voor een overzicht.

Heusden

Onze ambitie is ‘Werken aan vitale wijken en dorpen, en de kracht van burgers vergroten’. Om dit waar te maken, staan we midden in de samenleving, dichtbij burgers. We zitten in de leefwereld van mensen. In alle leefdomeinen. Op een unieke positie. Hierdoor kunnen wij een brug slaan naar andere partners in de wijk of het dorp en gemakkelijk de juiste ondersteuning op de juiste plek krijgen. We leggen korte (tijdelijke) allianties die nodig zijn om de burger zijn|haar regie terug te geven. Ook in Heusden.

Het team van ContourdeTwern in Heusden biedt ondersteuning aan bewoners die zich inzetten voor een veilige en sociale woonomgeving. Met onze activiteiten dragen we bij aan een prettige woon- en leefomgeving voor alle inwoners: kinderen, jongeren en volwassenen.

Iedereen telt mee, iedereen doet mee
Mensen moeten zich volgens ons in hun eigen buurt veilig voelen, deel uitmaken van een lokale sociale samenleving en zich ontwikkelen en ontplooien. Wij bieden inwoners de gelegenheid hier naar eigen vermogen een bijdrage aan te leveren.

Wat wij doen in de gemeente Heusden

Wij doen ons werk met inzet en enthousiasme. Maar om onze ambities te realiseren, is meer nodig. Namelijk de inzet van iedereen. Daarom werken wij nauw samen met andere maatschappelijke organisaties in de gemeente en in de regio.

Onze voornaamste samenwerkingspartners zijn de vele actieve bewoners in de buurten en de wijken. We zijn er trots op dat ca. 250 (!) vrijwilligers binnen onze organisatie en in de gemeente Heusden actief zijn. Zij vormen de pijler onder het sociale leven in Heusden. Wij bieden daarvoor graag de nodige faciliteiten en ondersteuning.