Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Het belangrijkste nieuws van ContourdeTwern automatisch in je mailbox. Makkelijk toch!?

Ja, houd mij op de hoogte

Over ons ANBI

Voorwaarden ANBI

ContourdeTwern is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Naam: 
(Stichting) ContourdeTwern

Doelstelling:
ContourdeTwern stelt zich ten doel het stimuleren van vrijwillige inzet, het bevorderen van welzijn en het verrichten van zorg in het werkgebied van ContourdeTwern, alles in de ruimste zin van het woord.

KvK-nummer: 
41096481

Fiscaal nummer:
006882717

Bezoekadres: 
Spoorlaan 444, 5038 CH  Tilburg

Postadres: 
Postbus 3078, 5003 DB  Tilburg

Raad van Bestuur:
Gon Mevis (directeur|bestuurder)

Raad van Toezicht:
De heer A.M.T. van Naterop (voorzitter)
De heer W. Cnossen
Mevrouw C.J.M. van Esch
Mevrouw M.D.G. Jochemsen
De heer F.H.M. Leermakers

Door het aannemen van de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van de MO Groep verbinden de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich aan de regels voor 'goed besturen'.

Beleidsplan (zie ook download):
Dit is wat wij vinden: iedereen telt mee, iedereen doet mee.
Wij zijn een organisatie die hart heeft voor vrijwilligers, die expert is in samenredzaamheid, die weet van wijken en die sterk is in netwerken. Wij bemiddelen mensen naar vrijwilligerswerk, we zetten mensen in hun kracht (naast anderen), we hebben een actueel beeld van de wijken, dorpen en buurten, we kennen de mensen achter de cijfers en brengen samenhang in de sociale infrastructuur. Wij doen dat door present te zijn in de leefwereld van mensen en werken aan hun kracht en talent. We richten onze organisatie, onze medewerkers en onze dienstverlening optimaal in op het uitvoeren van deze opdracht. ContourdeTwern streeft naar vitale wijken en dorpen, bevordert de eigen kracht van mensen en de inzet van vrijwilligers. 

Jaarverslag:
Zie download.

Financiƫle verantwoording:
Zie download.

Beloningsstructuur:
Directeur en medewerkers van ContourdeTwern vallen onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Magazine ContourdeTwern #3

Bekijk Magazine ContourdeTwern #3
PDF