Samen aan de slag... terug naar nieuwsoverzicht

SAMEN AAN DE SLAG VOOR INTEGRATIE EN PARTICIPATIE VAN VLUCHTELINGEN IN TILBURG


MST | Mensen in beeld houden, Het Ronde Tafelhuis, SNV Brabant Centraal, jongerenwerk R-Newt en ContourdeTwern ondertekenden op 12 juni een samenwerkingsovereenkomst waarin zij afspreken om samen te werken aan de integratie en participatie van de vluchtelingen van Tilburg.

.

Samen gaan zij uitvoering geven aan de verschillende onderdelen van het ‘Actieplan Integratie en Participatie van Vluchtelingen in de gemeente Tilburg 2017 – 2018’. In dit Actieplan zijn thema’s benoemd om ervoor te zorgen dat vluchtelingen vroegtijdig en blijvend meedoen in de Tilburgse samenleving.

Directeur|bestuurder ContourdeTwern Gon Mevis: “Vanuit het samenwerkingsverband bieden we samen activiteiten aan voor ‘de nieuwe Tilburgers’ op wijk-, buurt- en stedelijk niveau. Bijvoorbeeld met de inzet van vrijwilligers kunnen de nieuwe Tilburgers starten met meedoen in de maatschappij via de ‘welkom in de wijk-activiteiten'. Vrijwillige wijkgidsen ondersteunen de nieuwe Tilburgers bij het wegwijs geraken in wijk of buurt. We begeleiden en coachen ex AMV-ers en zetten een vrijwilligerssteunpunt op voor de bewoners van de opvanglocatie St. Jozefzorg.”