Water tappen in wijkcentra terug naar foto's

Voortaan kun je in de wijkcentra Zuiderkwartier, De Poorten, Het Kruispunt (onderstaande foto's) en De Ypelaer en jongerencentrum V39 gratis drinkwater tappen. Afgelopen weken zijn hiervoor speciale watertaps geopend. Het is een initiatief van ContourdeTwern, R-Newt en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) van de gemeente Tilburg.

Tilburg is sinds 2013 aangesloten bij Jongeren Op Gezond Gewicht. Samen met onder meer scholen, sportverenigingen, bedrijven en instellingen wordt gestreefd naar een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is. Ook in de Tilburgse wijkcentra is steeds meer aandacht voor gezond eten en drinken. Met deze vijf watertappunten bieden ContourdeTwern en R-Newt een lekker, gezond en gratis alternatief voor bijvoorbeeld frisdranken die vol met suikers zitten.