Dit zijn we Beleid

Beleidsvisie 2017 - 2020

Bekijk Beleidsvisie 2017 - 2020
PDF

Bijlage Beleidsvisie 2017 - 2020

Bekijk Bijlage Beleidsvisie 2017 - 2020
PDF

Visie op de nabije toekomst

We zijn een organisatie met een maatschappelijke missie. We vinden dat ieder mens meetelt en de kans moet krijgen mee te doen. Dat vatten we samen in het motto: iedereen telt mee, iedereen doet mee.

We werken met passie en visie aan sociale veerkracht. We vergroten de zelfredzaamheid van mensen door hun sociale netwerken te versterken en mogelijk te maken dat ze meedoen. Dit vergroot de samenredzaamheid van mensen. En wijken en buurten worden er vitaler en leefbaarder door. We zijn present en kijken altijd vanuit het perspectief van mensen zelf. Want persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling komt niet van buitenaf. Ons werk is mensenwerk. Lees hierover meer in onze beleidsvisie 2017 - 2020.