Participatiewerk Tilburg terug naar overzicht

Voor Volwassenen, Jongeren, Senioren

De participatiewerker wil de zelfredzaamheid van mensen met een beperking -jong en oud- vergroten door hen te betrekken bij hun woonomgeving en andersom. Dit door het organiseren van activiteiten en het geven van advies. Denk bijvoorbeeld aan verschillende vrijetijdscirkels, kookclubs, inlopen en stapavonden.

Talenten en kwaliteiten

De participatiewerkers richten zich op de talenten en kwaliteiten die mensen hebben, in plaats van op hun beperkingen. Door bij de buurt betrokken te zijn, versterken mensen hun zelfredzaamheid.

Contactgegevens

Contact ContourdeTwern
Telefoonnummer 013 583 99 99
E-mailadres info@contourdetwern.nl