Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA) terug naar overzicht

Voor Senioren

Jaarlijks brengt een enthousiaste groep vrijwilligers een preventief huisbezoek aan senioren in de gemeente Goirle. Mensen van 80, 85 of 90 jaar ontvangen hiervoor een uitnodiging. Als u hierop ingaat, bezoekt een ouderenadviseur u voor advies en, als daar aanleiding toe is, verwijzing. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, welzijn, sociale contacten, vervoer en gezondheid. De vrijwilligers worden ondersteund door een beroepskracht van ContourdeTwern.

Contactgegevens

Contact David Bastiaans
Telefoonnummer 013 534 91 91
E-mailadres davidbastiaans@contourdetwern.nl
Contact ContourdeTwern Goirle | Riel
Telefoonnummer 013 534 91 91
E-mailadres infogoirle@contourdetwern.nl