Woonadvies Dordt terug naar overzicht

Voor Volwassenen, Senioren

Wij helpen u bij:
• Initiëren en begeleiden van bewonersparticipatie, zowel in de sociale als de particuliere woningvoorraad
• Herstructurering en stedelijke vernieuwing
• Woonomgeving en zelfbeheer
• Particuliere woningverbetering, funderingproblematiek
• Infopunt Wonen
• Informatiepunt voor Vereniging van Eigenaren
• Beleidsadvisering en haalbaarheidsonderzoek

Onze opdrachtgevers zijn de gemeente Dordrecht, woningbouw-corporaties en bewonersorganisaties in Dordrecht. Maar ook woningbezitters, particuliere opdrachtgevers en huurdersraden kunnen bij ons aankloppen.

De bewoners van de Dordtse wijken en buurten zijn onze belangrijkste klantengroep. Wij helpen u uw wensen en belangen zichtbaar te maken. Want de moderne, verantwoordelijke en zelfbewuste bewoner wil als volwaardig gesprekspartner zelf kunnen opkomen voor zijn belangen. Als u goed bent geïnformeerd, bent u hiertoe beter in staat. Dit is voor alle partijen van belang. Klik hier voor toelichting op het Infopunt Wonen.

Woonadvies Dordt manifesteert zich bij talloze huisvestingsprojecten als procesarchitect die in staat is bruggen te slaan en resultaten te boeken.

Voor duurzaam beheer en ontwikkeling van woningen, buurten en wijken is samenwerking tussen belanghebbende partijen essentieel. Om deze samenwerking handen en voeten te geven, treedt de adviseur Wonen op als intermediair.

Wilt u een folder ontvangen van Woonadvies Dordt? Bel dan naar 078 632 41 00.

Infopunt Wonen

Iedere bewoner van Dordrecht kan terecht bij het Infopunt Wonen voor antwoord en advies over wonen, huren, kopen, woonomgeving en zelfbeheer. Dit kost u niets. Ook leden van Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen gratis bij dit infopunt terecht met hun vragen.

Dit kan telefonisch en per e-mail. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie en indien gewenst maken we een afspraak. De adviseur kijkt samen met u hoe het probleem kan worden aangepakt of opgelost. Mogelijk speelt het probleem bij meer bewoners, dan worden zij er ook bij betrokken.

Voor meer informatie klik hier.

Contactgegevens

Contact Marianne Hezemans
Telefoonnummer 078 632 41 00
E-mailadres mariannehezemans@contourdetwern.nl