Zelfhulp Zorg handboek terug naar overzicht

Veel Nederlanders zorgen voor hun vader of moeder, partner of kind, vriend of vriendin. Deze zorg is in elke situatie anders. Werkenden die in de privé-situatie zorg verlenen aan een naaste, zijn belast met werk én zorg.

.

Dit heeft geregeld gevolgen voor het welzijn en het functioneren als werknemer. Voor hen heeft het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC, met ondersteuning van het Instituut Gak, de zelfhulpcursus ontwikkeld.

Open hier het pdf-bestand van het PERSOONLIJK HANDBOEK ZORG