Mantelzorgscan terug naar overzicht

Voor Jongeren, Senioren, Volwassenen

Door het invullen van de Mantelzorgscan van ContourdeTwern krijg je inzicht in de factoren die voor jou als mantelzorger van invloed kunnen zijn op de risico’s van overbelasting. Daarmee kun je zelf nagaan welke acties je kunt ondernemen om de risico’s in de toekomst te verminderen.

Mantelzorgscan

Doe de mantelzorgscan. Let op: het duurt enige tijd voordat deze geladen is.

Mantelzorgscan meet risico op overbelasting

Om overbelasting te voorkomen is de balans tussen draaglast en draagkracht van belang. Mantelzorg kan veel voldoening geven maar ook een bepaalde belasting met zich meebrengen. Intensieve zorg voor een partner, familielid, vriend of buur heeft een aantal gevolgen. Je hebt minder vrije tijd en het is een emotionele belasting; soms moeten werk en zorg met elkaar gecombineerd worden. Hierdoor kan overbelasting ontstaan voor de mantelzorger, waar ook de te verzorgen persoon en eventuele gezinsleden de nadelen van ondervinden.

Het is belangrijk dat je draaglast in evenwicht is met je draagkracht. Als deze uit balans is, kun je óf je draaglast verkleinen óf je draagkracht vergroten. De mantelzorgscan is ontwikkeld op basis van dit principe: hoe groter de draaglast, hoe meer draagkracht nodig is om in balans te blijven. Het best is de draaglast zo klein mogelijk te houden, zodat je zo min mogelijk draagkracht nodig hebt om in balans te zijn en blijven.

Meetinstrument scan

Door VieR Organisatie Innovatie is een - ten opzicht van andere gangbare instrumenten - verbeterde test ontwikkeld. Dit meetinstrument is afgeleid van methoden waarbij de belasting van mensen in werkprocessen wordt gemeten (gebaseerd op het wetenschappelijke werk van Ashby, Karasek, De Sitter en toegepast onder meer door TNO).

Door het invullen van de Mantelzorgscan van ContourdeTwern krijg je inzicht in hoe je je draaglast kunt verminderen. Én, wat je kunt doen om je draagkracht te vergroten.  Voor ContourdeTwern zijn de uitkomsten van de scan belangrijk om te weten welk soort ondersteuning zij moet organiseren nu en in de toekomst. Je kunt bij het invullen van de scan aangeven of je anoniem wil blijven of dat een medewerker van ContourdeTwern de uitkomsten mag inzien en daarover contact met je mag opnemen.

Mantelzorgscan

Doe de mantelzorgscan. Let op: het duurt enige tijd voordat deze geladen is.

Ervaringen van mantelzorgers met ContourdeTwern

'Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s, sinds ik mantelzorger werd voor mijn vrouw die ziek is geworden. Ik kwam er niet meer aan toe omdat ook de huishouding op mij terecht kwam. Via de huisarts kwam ik voor advies bij ContourdeTwern. Na dit adviesgesprek heb ik hulp in de huishouding aangevraagd en geregeld. Met een ‘big smile’ rijd ik weer met mijn scootmobiel op weg naar mijn club.'

'Ik ben 68 jaar en ben mantelzorger voor mijn vrouw die langzaam dementeert. Ik ervaar de mantelzorg als een plicht en ook als een zware taak. Ik heb de Mantelzorgscan van ContourdeTwern ingevuld. Dat bracht mij ertoe mijn vrienden in te schakelen. Er zijn nu afspraken gemaakt. Een langere tijd wordt een vast dagdeel per week de zorg van mij overgenomen, zodat ik dan even vrij kan zijn.'

'Ik ben 50 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die chronisch ziek is. Daarnaast heb ik ook een baan. Door de toename van mijn zorglast, dreigde ik overbelast te raken. Ik vond het moeilijk om onze totale situatie goed te overzien en zag op tegen de toekomst. Op advies van vrienden heb ik een beroep gedaan op ContourdeTwern. Een Mantelzorgconsulente van ContourdeTwern hielp mij om een goed beeld te krijgen van mijn eigen situatie als mantelzorger. Ook hielp ze mij om plannen te maken en uit te voeren, om zelf beter in balans te kunnen functioneren.’