Waterschap de Dommel terug naar overzicht

Kwijtschelding Waterschap de Dommel
Op zaterdag 25 januari 2020 en 15 februari 2020 verstuurt Waterschap de Dommel de aanslagen voor de waterschapslasten. Ook voor de waterschapslasten kan kwijtschelding worden aangevraagd bij Waterschap de Dommel. Als je in aanmerking komt voor kwijtschelding, dan merk je dit in de betaling aan Brabant Water.

LET OP: Aanvraag kwijtschelding voor de waterschapslasten staat los van de aanvraag kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen.

Kwijtscheldingsnorm
Het Waterschap houdt een lagere kwijtscheldingsnorm aan dan de gemeente. De gemeente gaat uit van een kwijtscheldingsnorm inkomen 100% gelijk aan de bijstandsnorm. Het Waterschap gaat uit van 95%. Het Waterschap maakt een berekening van de netto betalingscapaciteit en er wordt ook getoetst op aanwezig vermogen.

Twee manieren van aanvragen (digitaal of op papier)
Digitaal kwijtscheldingsverzoek
Via de link https://www.dommel.nl/kwijtschelding kan kwijtschelding aangevraagd worden. Je moet de gevraagde documenten digitaal bij de aanvraag toevoegen.

Kwijtscheldingsverzoek op papier
Het schriftelijk/papieren aanvraagformulier kan je aanvragen door te bellen met het Waterschap: 0411 618 618 (keuze 1).

Heb je hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier?
Dan kunt u terecht bij ons inloopspreekuur: maandag en woensdag tussen 9:00 en 11:00 en dinsdagavond tussen 17:00 en 19:00 uur.