Dorp met mogelijkheden terug naar overzicht

Bewoners van Oudheusden kunnen altijd een beroep doen op het Sociaal Wijkteam. Deze denkt bij problemen graag mee over mogelijke oplossingen. Vaak gaat het om individuele situaties. Van wonen, ondersteuning bij zorg, tot overlast aan toe. Ook bewoners die vragen hebben over de ontwikkeling van hun kinderen zijn van harte welkom.

Initiatieven om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren vinden bij het Sociaal Wijkteam een gewillig oor. Dit bleek vrijdagmiddag eens te meer tijdens een geslaagde open dag op het terrein voor de Wijkwinkel, pal voor Sporthal De Kubus in Oudheusden. In het Sociaal Wijkteam werken de gemeente Heusden, politie, welzijnsorganisaties ContourdeTwern, Farent, MEE en woningcorporatie Woonveste samen. In een gezellige sfeer werd tijdens deze open dag de saamhorigheid van het dorp versterkt. Met als thema 'delen' waren bewoners van verschillende culturele achtergrond en heel veel kinderen aanwezig. In en rond de Buurtwagen, een rijdende bouwkeet van Woonveste, werd informatie over de mogelijkheden van de verschillende instanties gegeven. Parallel hieraan gaf dorpskunstenaar Ingeborg Schot grauwe stenen paaltjes een nieuwe basiskleur. Deze worden binnenkort door kinderen als kleine kunstwerkjes van een vrolijke latexkleur voorzien. Ingeborg vertelt: "Het wonen in dit dorp is fantastisch. Je woont in het groen en dat stimuleert om er wandelend of met de fiets op uit te trekken. Het leven in Oudheusden is kleinschalig en er wonen erg aardige mensen. De hulpvaardigheid is dan ook groot."

Tijdens de warme open dag leefden de kinderen zich uit in de draaimolen en met creatieve activiteiten. Maar er was ook tijd voor een serieus gesprek. Zo is samenwerking tussen de diverse instanties volgens maatschappelijk werkster Andrea Harmsen van groot belang. "Door in Oudheusden samen te werken, kunnen we maatwerk blijven leveren." Voor Trudy Dijkstra van Woonveste was de open dag, mede door het goede weer en de goede opkomst, meer dan geslaagd. Dit vraagt volgens haar dan ook om een herhaling.

Veel inwoners in Oudheusden hebben hun wortels in Heusden. Door de Tweede Wereldoorlog stagneerde de huizenbouw in de vesting. Heusden was arm en de kwaliteit van de huizen was slecht. Door de opkomende economie was de vraag naar woningen voor werknemers van de scheepswerf en het conservenbedrijf groot. Aanvankelijk waren er plannen om de grachten van Heusden te dempen en er huizen en flats te bouwen. De Rijksoverheid stak daar echter een stokje voor. Besloten werd om Heusden te restaureren. Voor woningbouw werd uitgeweken naar het dorpje Oudheusden. In een rap tempo werd zo het huidige Oudheusden gebouwd. Diverse keren is het dorp sindsdien uitgebreid en opgeknapt. Maar bij Oudheusden draait het zeker niet alleen om de stenen. Tijdens de open dag is bevestigd dat Oudheusden een dorp is met mogelijkheden.

facebook reacties