Chroom-6 in JOPs terug naar overzicht

Foto: Google Maps | Brabants Dagblad

In 2014 en 2017 hebben jongeren en jongerenwerkers van R-Newt geholpen bij het opknappen van drie containers. De gemeente Tilburg heeft ons laten weten dat daarop grondverf zat die chroom-6 bevat. Deze stof is mogelijk vrijgekomen bij het verrichten van werkzaamheden aan de containers. Onder bepaalde omstandigheden kan deze stof gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Omdat op dit moment niet precies duidelijk is hoe er destijds aan die containers is gewerkt, wil de gemeente via een onafhankelijk onderzoeksbureau de precieze omstandigheden achterhalen. Dan kunnen deskundigen inschatten of er sprake kan zijn geweest van risico's voor de gezondheid. De gemeente doet nu onderzoek naar de container die in 2014 is geplaatst in De Reeshof. De jongeren die daarbij betrokken waren, hebben dinsdag 2 juli hierover een brief gekregen van de gemeente Tilburg. Met die brief nodigt de gemeente de jongeren uit voor een gesprek.

De container is destijds ingericht als JongerenOntmoetingsPlek (JOP) in de Reeshof. Dit was een onderdeel van de integrale wijkaanpak, waarin de gemeente Tilburg, R-Newt/ContourdeTwern en andere wijkgerichte partijen samenwerken. Zoals dat gebruikelijk is bij dit soort initiatieven, zijn de jongeren zelf betrokken bij inrichting en gebruik van de JOP. De container is bij een bedrijf geschikt gemaakt voor gebruik. Jongeren en jongerenwerkers van R-Newt hebben hierbij geholpen.

Vanzelfsprekend zijn wij bezorgd over de mogelijke gezondheidsrisico’s voor degenen die aan de containers hebben gewerkt. De gemeente Tilburg heeft opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek. Ook wijzelf verlenen daar natuurlijk alle medewerking aan. Wij willen weten wat er indertijd precies gebeurd is, welke risico’s degenen die aan de containers hebben gewerkt, gelopen hebben en wat daarvan de mogelijke consequenties zijn. Wij vertrouwen op de expertise die de gemeente ingeschakeld heeft en adviseren de jongeren om vooral het gesprek met de gemeente en de deskundigen aan te gaan.

Ondertussen gaat onze aandacht en zorg vooral uit naar de jongeren en onze eigen medewerkers. Wij willen hen zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen, rekening houdend met de behoeften die ze zelf hebben. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen actief en wanneer de situatie daarom vraagt, zullen we ook zelf verdere actie ondernemen.

Foto: Google Maps | Brabants Dagblad