Help een vluchteling terug naar overzicht

Locatie Goirle Riel

Help een vluchteling thuis te raken in Goirle / Riel

Dankzij de vrijwilligers die zich de afgelopen jaren voor hen hebben ingezet, zijn inmiddels veel vluchtelingengezinnen goed ingeburgerd in onze gemeente. Onlangs hebben wij nieuwe vluchtelingengezinnen met verblijfsvergunning mogen verwelkomen in Goirle en Riel. De WOS zoekt voor hen begeleiding en ondersteuning.

De WOS (Werkgroep Opvang Statushouders) helpt statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - thuis te raken in Goirle en Riel. De WOS zoekt vrijwilligers die de nieuwkomers kunnen informeren en adviseren, helpen bij vragen, contacten met instanties, het invullen van formulieren en het opbouwen van een bestaan in de gemeente Goirle/Riel.

Stel je voor, je moet in een vreemd land voor jezelf en je gezin een nieuw bestaan opbouwen: een huis vinden, een school voor je kinderen zoeken, je verzekeringen regelen, een inboedel bij elkaar scharrelen via marktplaats en de kringloop, enzovoort. Vooral in die beginfase is begeleiding en ondersteuning van mensen die hier al wel de weg weten, zeer welkom. Beter gezegd: heel hard nodig! De WOS zoekt mensen die vluchtelingengezinnen willen helpen een goede start te maken.  

Ook voor de periode erna zoeken wij vrijwillige begeleiders. In die fase ondersteun je de statushouder bij vragen, neemt samen de post door en bespreekt de financiĆ«le administratie. Je stimuleert de statushouder om zelf zijn of haar zaken op te pakken en te regelen. Belangrijk is ook het opbouwen van een sociaal netwerk. Bijvoorbeeld door hem of haar in contact te brengen met buurtgenoten en te wijzen op activiteiten in de gemeente. 

Wil je statushouders helpen een goede start te maken? Meld je dan aan voor de Werkgroep Opvang Statushouders (WOS). Dat kan via:

Ankie Schoenmakers
e-mail: ankieschoenmakers@contourdetwern.nl
telefoon: 013 534 91 91


facebook reacties