Veilge haven voor Lenin terug naar overzicht

Ook dit jaar biedt Tilburg als Shelter City een ‘veilige haven’ aan een mensrechtenverdediger die in zijn eigen land wordt bedreigd en wordt tegengewerkt. De komende maanden is Lenin uit Nepal te gast. Lenin is 31 jaar. Nog jong zou je zeggen tot je hoort wat hij allemaal al heeft meegemaakt.

Lenin is voorzitter van het Discharged People's Liberation Army Nepal (D-PLAN) en geeft leiding aan Peace Envisioners. Samen met zijn collega’s zet hij zich in voor voormalig kindsoldaten. Hij eist een eerlijke behandeling en afschaffing van het label ‘niet-gekwalificeerd’ dat standaard aan voormalig kindsoldaten wordt gegeven.

Lenin was zelf ooit kindsoldaat. Hij werd gerekruteerd voor het Maoist People's Liberation Army toen hij 11 was. Zelf zegt hij daarover: “Ik verloor in een klap mijn jeugd. Ik moest de wapens oppakken terwijl ik eigenlijk hoorde te gaan studeren. Deze gebeurtenis in mijn leven betreur ik het meest van alles.”

Ongeveer 3.000 minderjarigen werden gedwongen te vechten tijdens de burgeroorlog in Nepal. Als minderjarigen werden ze uitgesloten van de vredesregeling in 2006. Omdat ze hun jeugd vechtend hebben doorgebracht, zijn veel ex-kindsoldaten ongeschoold en vinden ze moeilijk werk. Ze worden vaak geconfronteerd met stigmatisering.

Lenin ging daarna - als een van de weinigen - weer studeren. Ook besloot hij zich in te zetten voor andere voormalig kindsoldaten: “Ik realiseerde me dat we zelf moesten opkomen voor onze rechten want er was niemand die ons zou komen redden. Dus ik stichtte mijn organisatie genaamd D-PLAN voor erkenning, herstel en veiligheid van de voormalige kindsoldaten.”

Vanwege zijn mensenrechtenwerk heeft Lenin de afgelopen jaren regelmatig bedreigingen, aanvallen en vervolgingen te verduren gehad. De regering probeert hem op allerlei manieren de mond te snoeren. In zijn kantoor en huis zijn vernielingen aangericht en computers gestolen. Hij werd ontvoerd en op basis van valse beschuldigingen een jaar gevangengezet. In 2018 mocht hij niet deelnemen aan een conferentie over jongeren in conflictgebieden in Thailand. Hij heeft hierover een rechtszaak aangespannen tegen de overheid. Sindsdien krijgt Lenin constant bedreigingen via telefoon, e-mail en social media. Deze gebeurtenissen raken hem diep.

Zijn verblijf in Tilburg geeft Lenin de ruimte te reflecteren op zijn werk in Nepal. Hij wil de problematiek van voormalig kindsoldaten op de agenda zetten in de hoop dat mensen hierover gaan nadenken. Hij wil graag op bijeenkomsten spreken over zijn betrokkenheid bij kindsoldaten. Ook wil hij kennis opdoen over vreedzame transities en zijn internationale netwerk vergroten. Want inter-nationale aandacht voor zijn zaak vergroot zijn eigen veiligheid en die van lotgenoten.


facebook reacties