Zullen we samen fouten maken? terug naar overzicht

"Zullen we samen fouten gaan maken?" Een prachtige uitspraak die ik opving tijdens gesprekstafel 'Kijk op ouderen', georganiseerd door gemeente Tilburg. Want hoe vaak gaat het niet fout in de communicatie en dus in de samenwerking?

Eigen cultuur en gewoontes

Iedereen heeft een belang en we zijn hier vaak niet transparant in. Komt er nog bij dat elke organisatie zijn eigen cultuur en gewoontes heeft, die niet altijd stroken met die van de ander. Ondertussen zijn we druk bezig om onszelf en onze producten te profileren. Soms verliezen we daarmee de mensen waar het om gaat uit het oog.

Spreek jij me aan?

Maar ondertussen hebben we het wel voortdurend over:

  • doen wat nodig is
  • maatwerk leveren
  • integraal samenwerken
  • persoon en zijn mantelzorger centraal
  • verbinden

Waarom zeggen we niet vaker: we gaan het oneens zijn, we gaan samen fouten maken en we gaan elkaar feedback geven als we denken dat dit nodig is? Laten we dit vaker doen om te voorkomen dat bovenstaande uitspraken hol en nietszeggend worden.

En ja: het zijn open deuren. Maar die zien we niet altijd omdat we oogkleppen op hebben... Ook ik heb altijd een setje oogkleppen bij me.

Daar probeer ik me bewust van te zijn - al lukt dat niet altijd. Als ik me er even niet van bewust ben, spreek jij me er dan op aan?

facebook reacties