Actief in Zorgvlied terug naar overzicht

Op maandag 10 december 2018 ondertekenden Henk Oderkerk, voorzitter van Wijkvereniging Zorgvlied en Gon Mevis, directeur/bestuurder van ContourdeTwern een samenwerkingsovereenkomst. Er was een stevige delegatie van ContourdeTwern aanwezig evenals vrijwel het voltallige bestuur van de wijkvereniging.

Goede kwaliteit van leven

Beide organisaties zetten zich vanaf 1 januari 2019 als partners in voor een goede kwaliteit van leven voor alle bewoners in Zorgvlied, voor een wijk waar goed en veilig wonen centraal staat. Daartoe werken ze samen met de gemeente aan een wijkagenda met projecten op de gebieden sociaal, fysiek, veiligheid, duurzaamheid en cultuur. Een breed programma gedragen door de bewoners en alle relevante organisaties en instellingen in de wijk.

In deze aanpak brengen we menskracht samen zodat passende ondersteuning geboden kan worden aan bewoners die een extra steuntje nodig hebben. De inzet vanuit ContourdeTwern in de wijk zal daarmee in dienst komen te staan van de samenwerking. In 2019 brengen we budgetten samen om ook efficiƫnter gebruik te kunnen maken van De Back als de centrale ontmoetingsvoorziening in de wijk.

Verder gaan we in 2019 bouwen aan een sterk kleinschalig netwerk van professionals en bewoners die bekend en zichtbaar zijn in de wijk en die werken vanuit een gezamenlijk opgestelde wijkagenda.

Actief

We zijn enthousiast over de intensivering van de samenwerking en de gezamenlijke richting die we gekozen hebben om actief te zijn in en voor Zorgvlied.

Foto: Henk Oderkerk (Voorzitter Wijkvereniging Zorgvlied) en Gon Mevis (ContourdeTwern) tijdens de ondertekening.

facebook reacties