SamenDeten in Het Spoor terug naar overzicht

Geïnspireerd door het ludieke tv-programma ‘First dates’ start ContourdeTwern in het nieuwe jaar met SamenDeten. Deelnemers krijgen in wijkcentrum Het Spoor de mogelijkheid om onder het genot van een gezellig etentje een toekomstige partner te ontmoeten.

Die ene speciale persoon

ContourdeTwern brengt mensen al jaren bij elkaar door het organiseren van activiteiten, zoals de Vriendschapsbank, contactcirkels voor weduwen en weduwnaars en het Maatjesproject. Het ontmoeten van anderen en het delen van lief en leed draagt aanzienlijk bij aan het gevoel van welzijn. Maar weer thuis op de bank missen veel mensen toch die ene speciale persoon. Daarom gaan we nu een stapje verder.

Garantie tot aan de deur

Initiatiefnemers Bob en Annemarie: “We willen mensen die op zoek zijn naar een relatie de mogelijkheid geven om op een laagdrempelige en veilige manier kennis te maken met anderen. We zijn geen relatiebureau, en we bieden geen garanties. Enthousiast zijn we wel, want we spelen hiermee echt in op een behoefte!"

Meedoen?

Aanmelden kan via Annemarie Vermeulen (06-45133696 of annemarievermeulen@contourdetwern.nl) of Bob Legius (06-52613015 of boblegius@contourdetwern.nl). Deelnemers krijgen na aanmelding een formulier toegestuurd, met het verzoek deze in te vullen en te voorzien van een pasfoto. Vervolgens volgt een intakegesprek met een SamenDeten-medewerker. Ben je een geschikte kandidaat, dan gaan we voor je op zoek. Zodra er een match is, worden beide personen door ons uitgenodigd en volgt het diner (op eigen kosten). Iedereen mag zich aanmelden, jong en oud.

facebook reacties