Buurtbemiddeling in Goirle terug naar overzicht

Het kan de beste overkomen: onenigheid met de buren. Bijvoorbeeld over harde muziek, hinderlijk parkeren, rommel of stank, een boom of struik die uw uitzicht belemmert. Normaal gesproken is een goed gesprek voldoende om dit op te lossen maar soms lukt dat niet. Dan kan Buurtbemiddeling Goirle helpen. Buurtbemiddelaars zoeken met u en uw buren naar een oplossing die voor alle partijen haalbaar is.

Nieuwe website

Buurtbemiddeling heeft sinds kort een eigen website: www.buurtbemiddelingbrabant.nl (kies Goirle). Hier vindt u alle informatie over buurtbemiddeling, de rol van de bemiddelaars en hoe u kunt aanmelden. Ook organisaties in Goirle en Riel kunnen via de site situaties aanmelden voor Buurtbemiddeling. Let op: wel altijd met toestemming van de betrokken buren. 

Onbevooroordeeld

De vrijwillige buurtbemiddelaars werken altijd met zijn tweeën aan een zaak. Ze zijn een belangrijke schakel in de bemiddeling. Arian doet het al zes jaar en het blijft haar verbazen hoe de verhalen van de twee buren altijd uit elkaar liggen: “We beginnen altijd met een intakegesprek bij de persoon die ons inschakelt. We luisteren naar het verhaal, waarbij het belangrijk is dat we onbevooroordeeld luisteren, goed samenvatten en doorvragen. Daarna spreken we af met de andere partij, die vaak een compleet andere ervaring heeft van de situatie. Toch weten mensen in 70% van de gevallen de weg naar elkaar terug te vinden. Ik ben altijd blij als de buren weer met elkaar praten, dan hebben we een goede stap gezet.”

Contact zoeken

Arian kan talloze voorbeelden noemen waarin Buurtbemiddeling een verschil heeft kunnen maken. Een situatie is haar goed bijgebleven: “Er groeide een boom in de achtertuin waar de buurvrouw (de melder) die ernaast woont last van had. De boom was scheef gegroeid waardoor de buurvrouw bang was dat die om zou vallen tegen het huis aan. De boom had takken die tegen haar raam aan kwamen waardoor ze eigenlijk nooit het raamopen kon doen. Ze durfde er zelf de buurman niet meer op aan te spreken omdat ze dacht dat hij niet met haar zou willen praten. Het vorige gesprek tussen deze buren was namelijk niet prettig verlopen. Om die reden had ze een beroep op de gemeente gedaan eens naar de boom te komen kijken. De gemeente verwees mevrouw naar Buurtbemiddeling en zodoende gingen de bemiddelaars met mevrouw in gesprek. Toen we vervolgens aanbelden bij de buurman bleek dat ook hij het betreurde dat de tuin zo verwaarloosd was en het graag anders wilde. Hij vertelde dat er net een hovenier was geweest en dat er gewerkt werd aan een oplossing. Ook gaf hij aan totaal geen problemen te hebben met de buurvrouw en dat ze welkom was voor een kop koffie. Dat hebben we later ook teruggekoppeld aan de melder. Hierdoor konden we snel rust brengen in de situatie. Dat geeft veel voldoening.”

Met ondersteuning in gesprek met uw buren?

In dit geval was het grootste probleem dat de melder niet opnieuw op haar buurman durfde te stappen. Daarom helpen buurtbemiddelaars mensen ook graag met het vinden van de juiste manier om buren aan te spreken en problemen aan te pakken. Denkt u er na het lezen van het verhaal van Arian over om in gesprek te gaan met uw buren, maar wenst u daar ondersteuning bij, omdat het u en uw buren samen niet meer lukt? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling via 013 549 86 46 of via buurtbemiddelinggoirle@contourdetwern.nl.

facebook reacties