Buurtbemiddelingbrabant.nl terug naar overzicht

Buurtbemiddelingbrabant.nl is online

Buurtbemiddeling doen we al langer in een aantal Brabantse werkgebieden. De site Buurtbemiddeling Tilburg hadden we ook al. Nu is de site buurtbemiddelingbrabant.nl online.

Hierop staan alle gemeenten waar ContourdeTwern Buurtbemiddeling uitvoert (jongerenbuurtbemiddeling uitgezonderd). Per gemeente is beschreven hoe buurtbemiddeling werkt. Via een online aanmeldformulier kunnen burgers zich melden. Organisaties die menen dat Buurtbemiddeling in een bepaalde situatie een goede zaak is, kunnen hiervoor ook het online formulier gebruiken.

Buurtbemiddeling brengt buren samen aan tafel, creƫert begrip voor elkaars standpunt, stimuleert het zoeken naar een duurzame oplossing.

Op de site buurtbemiddelingbrabant.nl is veel aandacht voor de bemiddelaars. Deze vrijwilligers krijgen een stevige training alvorens ze worden ingezet voor een bemiddeling. Voel je wel iets voor de functie van vrijwillig buurtbemiddelaar? Meld je aan, dan doe je echt iets goeds voor de leefbaarheid in de buurt.

Aanmelden kan hier: buurtbemiddelingtilburg@contourdetwern.nl  Je kunt zelf aangeven in welke gemeente je wel of juist niet aan de slag wilt.

facebook reacties