Noordhoek sociaal aan zet terug naar overzicht

Maandag 2 juli ondertekenden Wijkraad Noordhoek, Stichting Beheer en Exploitatie ‘In de Boomtak’ en ContourdeTwern de samenwerkingsovereenkomst ‘Noordhoek sociaal aan zet’. Het idee? Bewoners bepalen op basis van wensen en behoeften welke welzijnsactiviteiten er worden georganiseerd.
Foto links: Chris Oomes.

Bewoners bepalen de inzet

Met de ondertekening van de overeenkomst gaan de verschillende partijen een vernieuwende samenwerking aan. Bewoners bepalen voortaan zélf de inzet in de wijk. En dat kan heel breed zijn: van de ondersteuning van kwetsbare buurtgenoten tot het organiseren van nieuwe activiteiten. Hierbij is vanuit de verschillende partners - ContourdeTwern, Gemeente Tilburg, Stichting wijkraad Noordhoek en Stichting beheer en exploitatie 'In de Boomtak' - oog voor de kwetsbare mensen binnen de Noordhoek. We verbinden mensen met de omgeving en voorkomen zo eenzaamheid. De gemeente stelt een budget van € 4000 beschikbaar. De bewoners hebben hier zelf zeggenschap over.

Mensen verbinden

Bewoners bepalen wat er in de wijk nodig is. Om mensen in de buurt met elkaar en de wijk te verbinden, zijn er al een ontmoetingsgroep, loopgroep en fietsgroep. Het doel is om meer mensen te betrekken bij de buurt en de wijk socialer te maken.

'Fijn thuis'

In overleg met Thebe en de woningbouwverenigingen starten we na de zomer het project 'Fijn thuis'. Samen kijken we naar wat er nodig is om langer met plezier (thuis) te blijven wonen. Het project wordt ondersteund door ouderenadviseur Rien van Breda, werkzaam bij ContourdeTwern en gehuisvest in buurthuis 'In de boomtak'. 

Voorbeeld voor andere wijken

Binnen Noordhoek gaan we samen aan de slag voor een prachtige wijk waar iedereen zich thuis moet voelen. Bevalt deze aanpak? Dan kan hij dienen als voorbeeld voor andere wijken.  

facebook reacties