Belastinghulp van KBO Tilburg terug naar overzicht

Voor Senioren
Kosten 6 of 12 euro

De Belastinghulp van KBO Tilburg is al jaren een groot succes. Vorig jaar hielpen vrijwilligers samen met ContourdeTwern bijna 2.200 Tilburgers met het invullen van de belastingaangifte. Ook de komende maanden staan de vrijwilligers weer klaar voor leden van de ouderenbonden en alle gepensioneerden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben.

Als inkomensgrens geldt 35.000 euro voor een alleenstaande en 50.000 euro voor gehuwden/samenwonenden. Aangifte doen en eventueel geld terugvragen kan ook voor de vier jaren vóór 2017.

Mensen die al eerder van de Belastinghulp gebruikmaakten, krijgen in februari opnieuw een uitnodiging. Nieuwe cliënten zijn ook welkom via één van onderstaande telefoonnummers. Een afspraak kan alleen worden gemaakt als u in het bezit bent van een machtigingscode. Die kunt u aanvragen bij de Belastingdienst: 088 123 65 55.

Neem bij de afspraak alle benodigde papieren mee, zoals de machtigingscode, de jaaropgave(n) van het inkomen, bankafschriften, bonnen van medicijnen en toekenningen van zorg- en huurtoeslag. Dan kan de aanvraag meteen worden verstuurd. Ook is dan duidelijk of de Belastingdienst geld terugbetaalt. Het belastingspreekuur in een wijkcentrum kost 6 euro per aangifte, als bijdrage in de kosten voor de vrijwilligers. Als u aan huis gebonden bent, kan een huisbezoek worden gepland. Dat kost 12 euro.

Vrijwillige belastingconsulenten

Vrijwilligers van de ouderenbonden vullen de aangiften in. Zij hebben allemaal een instructie gehad en worden elk jaar bijgeschoold. U kunt er dus op rekenen dat ze goed op de hoogte zijn van mogelijke aftrekposten en dergelijken. De eindverantwoordelijkheid over de aangifte blijft wel altijd bij u zelf. Meld u aan voor de Belastinghulp door op onderstaande momenten te bellen met het afsprakenbureau in uw wijk. U spreekt dan ook af of u naar het wijkcentrum komt of dat de vrijwilliger naar u thuis komt.

Afsprakenbureaus
Reeshof: 06 437 00 257 12 februari t/m 12 april, maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
West: 06 171 12 844 19 februari t/m 12 april, maandag en donderdag van 9.00 – 12.00 uur
Noord: 06 386 27 765 19 februari t/m 17 april, maandag van 13.00 – 17.00 uur en dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur
Oud-Noord: 06 441 11 990 15 februari t/m 13 april, donderdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur
Zuid: 06 510 17 099 en 06 214 17 727 26 februari t/m 12 april, maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.00 uur
facebook reacties