13 Jonge vluchtelingen on tour terug naar overzicht

Hoe is het om als jongere te moeten vluchten, in sommige gevallen zonder je ouders, en in een vreemd land je bestaan op te moeten bouwen? En wat zijn daarna je dromen, je ideeën over de toekomst? Dertien jonge vluchtelingen, allen leerlingen van het Schakel College in Tilburg, hebben hun verhalen en hun dromen opgeschreven.

'Nu wordt het echt'

Die verhalen zijn gebundeld in het boekje ’13 jonge vluchtelingen on tour in 013’. In de maanden oktober en november zijn de jongeren langs vier Tilburgse scholen gegaan om aan leeftijdsgenoten hun verhaal te vertellen. In totaal hebben zij 33 ´gastlessen´ gegeven bij De Nieuwste school, het ROC Zorg & Welzijn, het Beatrixcollege en het Cobbenhagecollege. Het idee van het project is dat er begrip ontstaat voor de situatie van vluchtelingenjongeren.

Hun verhalen zijn aangrijpend en maken veel indruk. Zo ook afgelopen vrijdag waar Walid, Mahmoud en Kinan vertelden over hun vlucht uit hun land, hun aankomst in Europa en hoe ze uiteindelijk in Tiburg terecht zijn gekomen. De leerlingen van groep 5 VWO van het Beatrixcollege luisterden ademloos. Ze vonden het vooral ‘heftig’: “Je ziet op tv vaak beelden over vluchtelingen maar als je dan de persoonlijke verhalen hoort, wordt het echt.“

De jonge vluchtelingen vertelden ook over hun dromen en hun toekomstwensen en die zijn eigenlijk helemaal niet zoveel anders dan wat Nederlandse jongeren verwachten van het leven. Dat is de essentie van het project ‘Jonge vluchtelingen on tour’. De jongeren die eraan meedoen, ervaren dat de vluchtelingen veel hebben meegemaakt maar dat zij uiteindelijk dezelfde dromen hebben.

Jonge vluchtelingen on tour is opgezet door ContourdeTwern/Switch met een financiële bijdrage van ‘Een wereld T winnen’. De verhalenbundel is te bestellen bij clasienvermeer@contourdetwern.nl

facebook reacties