Boxtelse mantelzorgwaardering terug naar overzicht

Locatie St. Ursula

De gemeente Boxtel reikt jaarlijks een blijk van waardering uit aan mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Bent u een mantelzorger? Dan kunt u in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering.

Wie komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

  • De mantelzorg wordt geboden aan een inwoner van de gemeente Boxtel. Als mantelzorger kunt u buiten de gemeente wonen.
  • De mantelzorger verleent minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg aan een familielid, partner, vriend of kennis.
  • De mantelzorger staat geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg van ContourdeTwern Boxtel. 
  • Per verzorgde komt er één mantelzorger in aanmerking voor de waardering. 
  • Per adres (zowel van de verzorgde als van de mantelzorger) wordt slechts één waardering uitgereikt.

Hoe kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen?

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Volledig ingevulde aanvraagformulieren moeten vóór 1 november 2017 ingeleverd zijn bij ContourdeTwern, St. Ursula 12, 5281HV in Boxtel. Uitsluitend per post of afgeven aan de receptie van St. Ursula. Aanvragen na 1 november 2017 en formulieren die per mail worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.

Mantelzorgers die al ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg, krijgen een voorgedrukt formulier thuisgestuurd. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u vervolgens inleveren bij St. Ursula.

Hoe wordt de mantelzorgwaardering uitgereikt?

De mantelzorgwaardering is een geldbedrag dat eind november op uw rekening wordt gestort.

Contactgegevens

Contact Steunpunt Mantelzorg Boxtel
Telefoonnummer 0411 65 58 99
E-mailadres mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl
facebook reacties