Club draait wijkcentrum terug naar overzicht

Ingrid Mutsaers is centrumcoördinator van MFA De Symfonie in Tilburg-Noord. Eén van haar taken is het aansturen van de mensen die werken in het beheer van het wijkcentrum. Onder hen zijn enkele vrijwilligers met een beperking. "Ik zoek naar de dingen waar ze wèl goed in zijn."

Ingrid heeft een kantoor op de tweede verdieping van De Symfonie. Liever is ze beneden, in de ontmoetingsruimte van het wijkgebouw. Dáár kan ze doen waarvoor ze is aangesteld: mensen bij elkaar brengen. Zo stimuleert ze bijvoorbeeld ontmoetingen tussen de scholen in de MFA in en de verenigingen die er onderdak vinden.

Veertien facilitaire medewerkers zorgen ervoor dat het de huurders aan niets ontbreekt. Het gaat om zes beheerders, van wie er drie gedetacheerd zijn door de Diamant-groep. Naast de beroepskrachten zijn er tien vrijwilligers: vier in het beheer en zes bij de receptie. Ingrid: "Het is alles bij elkaar een interessante club."

De Symfonie heeft maar weinig vrijwilligers die zelfstandig het centrum draaiend kunnen houden. Zo werken er twee mannen met een verstandelijke beperking achter de bar. Omdat ze niet kunnen lezen of schrijven, zijn ze niet in staat de kassa bedienen. Dat vergt natuurlijk wel wat van de collega's. "De beheerder moet er altijd bij blijven", zegt Ingrid. "Hij of zij kan hooguit even naar de wc of een kopje koffie drinken."

Ingrid moet soms begrip vragen van de beheerders voor het niveau waarop de verstandelijk beperkte mannen functioneren. De ene werkt keihard, maar alleen als hem iets wordt opgedragen. Zelf ziet hij het werk niet. De andere man doet juist meer dan hij mag en zoekt steeds zijn grenzen op. "Hij heeft het verstand van een negenjarige en zo moet je hem ook benaderen. Daar herinner ik de beheerders af en toe weer eens aan", zegt Ingrid.

Voor de mannen in kwestie is het vrijwilligerswerk enorm belangrijk. "Tijdens de schoolvakantie, toen hij niet kon komen omdat er hier niks te doen was, was één van de twee helemaal van slag."

De Symfonie moet een plek zijn waar de meest uiteenlopende mensen zich thuis voelen. Zo biedt het centrum sinds kort onderdak aan een activiteit van GGz Breburg voor cliënten met psychiatrische klachten. De centrumcoördinator wilde ze nadrukkelijk op de benedenverdieping hebben. "Dan kunnen ze tijdens de pauze hun koffie drinken tussen de overige bezoekers." Verbinden van mensen, dáár gaat het om in het wijkcentrum.

facebook reacties