Blog van Gon Een kijkje in de organisatie ‹ terug naar overzicht

Black Friday in het sociaal domein

4 december 2017

Niemand kon dit jaar om Black Friday heen; de dag waarop bedrijven bewust winstmarges op elk afzonderlijk product verlagen, om een enorme bulk aan afzet te realiseren die leidt tot een per saldo uitstekende winstmarge. Zelfs in het sociale domein leek het de laatste weken wel Black Friday. Zo verloor een grote gemeente een kort geding van een zorginstelling, omdat het geboden prijstarief voor de te leveren jeugdpsychiatrische zorg aantoonbaar verliesgevend is. Ook ContourdeTwern kreeg ermee te maken; tot twee keer toe kregen we het verzoek om een akkoord te geven op een voorstel waarin staat dat wij alleen bruto uurtarieven in rekening mogen brengen voor het leveren van onze diensten. Zonder enige opslag voor welke onkosten dan ook.

We mogen toch veronderstellen dat de loodgieter die we inhuren, een tarief rekent waarmee hij ook afschrijving op zijn bedrijfsmiddelen kan financieren. Dat het bouwbedrijf een opslag rekent voor juridische kosten, administratie, bedrijfsvoering en een risicomarge. Dat een gemeente zelf scholingskosten voor personeel, uren voor teamoverleg en kosten voor management meerekent, als aan de gemeenteraad een voorstel wordt voorgelegd om bijvoorbeeld meer aan citymarketing te doen of een nieuw rioleringsplan ten uitvoer te brengen. Hoe kan het dan dat bij een opdracht aan een derde partij aangedrongen wordt op een tarief dat voor de uitvoerende partij niet anders dan verliesgevend kan zijn?

Maatschappelijke organisaties zijn geen commerciële partijen, willen dat niet zijn, en mogen dat als ze de stichtingsvorm hanteren ook helemaal niet zijn. Er mag van ons verwacht worden dat we transparante kostprijzen hanteren: integrale kostprijzen per geleverde dienst. Dat we geen winsten oppotten. Dat we handelen in maatschappelijk belang, eventuele reserves zichtbaar maken in de jaarrekening en eventueel met gemeenten afspraken maken over de aanwending daarvan.

Heeft het Rijk de gemeenten bij de decentralisaties de afgelopen jaren dan zo afgeknepen dat het Black Friday effect daardoor wordt opgeroepen? Willen we samen een vitale sociale sector overeind houden, dan wordt het tijd duidelijkheid te geven. Er zijn drie opties:

1. Gemeenten pakken zich samen en dwingen van Den Haag een eerlijke basisvergoeding voor het vormgeven van een vitale sociale basis af.
2. Gemeenten stellen het verwachtingspatroon bij en erkennen dat wachtlijsten en verschraling van zorg en welzijn nu eenmaal bij deze tijd horen. Dat mag dan ook uitgelegd worden aan de inwoners, en dus aan de kiezers.
3. Voortaan afzien van Black Friday kortingen en een eerlijke prijsstelling overeenkomen met maatschappelijke partners, waardoor een gezonde sociale basisinfrastructuur onderhouden kan worden.

Want wat binnen de eigen gemeentelijke organisatie opgebracht wordt aan lonen en salarissen (plus overhead voor ambtenaren), moet óók vergoed worden aan de niet-op-winst-gerichte maatschappelijke organisaties.

categorieën: Algemeen

1 reactie

Esselien de Leeuw
Esselien de Leeuw
06 december 2017, 11:3

Hartgrondig mee eens Gon! Het is hoog tijd om hier als uitvoeringspartners gezamenlijk een vuist in te maken, niet tegen onze opdrachtgevers maar samen met onze opdrachtgevers. Om te zorgen dat sociale basisvoorzieningen op niveau blijven!

Plaats een reactie

Naam
E-mail
Reactie