Blog van Gon Een kijkje in de organisatie ‹ terug naar overzicht

In het heetst van de strijd...

20 juli 2015

Begin juli was heel Nederland in de ban van de hittegolf. Via de media werd breed uitgemeten dat het nationale hittegolfplan in werking werd gesteld. Dat riep bij ons de vraag op: wat betekent dat eigenlijk voor de meest kwetsbare doelgroepen? Steeds meer mensen wonen langer zelfstandig en moeten terugvallen op sociale netwerken en burencontacten. Is dat afdoende om mensen met een kwetsbare gezondheid en een klein of afwezig sociaal netwerk door de hitte te helpen? Wat betekent het vraagteken in deze zin eigenlijk voor een welzijnsorganisatie als ContourdeTwern?

Gewoon aan de slag
Presentie en preventie staan hoog in het vaandel. Daarom besloot ik in een spontane opwelling dat we iets moesten doen. Geen uitgebreide visie formuleren over eigen verantwoordelijkheid, overmacht of 'hoe maken we tijd' maar gewoon aan de slag. Ander werk uit handen laten vallen en prioriteit geven aan wat nu nodig en belangrijk is. Aldus geschiedde. Twee medewerkers gingen vol in de beugels om flesjes water te regelen, transport te organiseren, stickers te maken en informatie over 'hoe te handelen bij extreme hitte' te verzamelen. Binnen alle teams werden mensen aangespoord om een groot aantal vrijwilligers te mobiliseren. Onze sociaal werkers leverden namen en adressen aan van mensen die mogelijk kwetsbaar waren in de hitte.

Vele gezichten
Binnen 24 uur werd het water per truck aangeleverd, nog eens 24 uur later was alles 'los', uitgedeeld. De actie kreeg vele gezichten. Er werden veel huisbezoeken afgelegd aan oudere mensen, met soms verbaasde maar bovenal zeer veel waarderende reacties tot gevolg. "Wat fijn dat er aan ons gedacht wordt." Met herkenning: "Verhip, ik heb inderdaad nog niet gedronken vandaag, want ik heb geen dorst." In een enkel geval werd een nijpende situatie aangetroffen. Mensen die in de war waren. Waar wel een hulpverlener over de vloer was geweest voor een keukentafelgesprek maar het aanvraagformulier voor thuiszorg nog onaangeroerd op de kast lag, niet wetende hoe het in te vullen. Waar op verzoek van de bewoners even met de thuiszorg gebeld is omdat mensen zich niet goed voelden. Of waar een boodschap is gedaan omdat mensen de hitte niet in durfden.

Elders, bijvoorbeeld in Dordrecht, gingen jongeren van het promotieteam de straat om op gratis waterflesjes uit te delen aan ouderen en mensen met een beperking. Ook hier veel positieve respons: "Is dit zomaar gratis? Wat leuk dat jullie aan ons denken!" Mooi is ook dat de sociaal werkers zelf steeds enthousiaster werden. Zo'n waterflesje lijkt overbodig maar het belt veel prettiger aan als je iets te overhandigen hebt dan wanneer je alleen met opgeheven vinger komt zeggen dat mensen wel water uit de kraan moeten drinken. Gaandeweg sloten ook enkele collega's van de GGD aan, dus het was ook nog goed voor de samenwerking.

Hartverwarmend
Zo leverde de hittegolf mooie leermomenten op. Dat we zoveel (vrijwillige) menskracht kunnen mobiliseren binnen 24 uur. Dat we zoveel mensen kennen die blij zijn met een onverwacht bezoekje, en die ondersteuning deels ook heel hard nodig hebben. Dat onze samenleving wel een 'nationaal hitteplan' heeft maar dat dit weinig nut heeft als het een papieren tijger blijft voor doelgroep die het het hardst nodig heeft. Dat we niet automatisch in de doe-modus schieten, zelfs als echt preventiegericht werken daar om vraagt. En dat we heel veel fantastisch gemotiveerde mensen hebben binnen onze organisatie, die er veel lol aan beleven om een ander mens een plezier te doen. In het heetst van de strijd een hartverwarmende gedachte.

categorieën: Organisatie

Nog geen reacties

Plaats een reactie

Naam
E-mail
Reactie