Blog van Gon Een kijkje in de organisatie

Werkbezoeken en lessen over de transformaties

1 april 2015
Afgelopen twee weken bezocht ik vier teams van ContourdeTwern. Anders dan bij korte bezoekjes rondom een concrete afspraak met wethouder of manager, boden deze bezoeken tijd om dieper in te gaan op activiteiten, ontwikkelingen en dilemma's van teams. En, en dat is misschien nog wel het

"Het pendelt op en neer, daarin zit de meerwaarde"

5 maart 2015
"Afgelopen vrijdag was de startconferentie van de Academische Werkplaats en de Leerstoel Sociaal Werk, bij Tranzo, van Tilburg University. Wij nemen via Wilma Numans als science practitioner deel aan de werkplaats, en (misschien daarom?) mocht ik in het forum een bijdrage leveren. Daaraan

“Er is genoeg vitaliteit”

27 januari 2015
"ContourdeTwern ziet zichzelf als het frame van de samenleving. Er wordt veel gesproken over de ‘participatiesamenleving’. Dat roept de vraag op: ‘Wat wordt er van mij verwacht?’ We moeten een balans zoeken tussen kwetsbaarheid, afhankelijkheid enerzijds en eigen kracht en talent anderzijds. Teveel